II Tê-sa-lô-ni-ca 1:2

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:2 BPT

Nguyền xin ân phúc và sự bình an từ Thượng Đế, Cha chúng ta và từ Giê-xu, Chúa Cứu Thế chúng ta, ở với anh chị em.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share