II Cô-rinh 7:9

II Cô-rinh 7:9 BPT

Nay thì tôi vui không phải vì anh chị em buồn mà là vì cái buồn đã khiến anh chị em ăn năn. Anh chị em đã buồn rầu theo ý muốn Thượng Đế nên chúng tôi đã không làm tổn thương anh chị em tí nào.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share