II Cô-rinh 7:8

II Cô-rinh 7:8 BPT

Dù bức thư của tôi làm anh chị em buồn thì tôi cũng không hối hận. Lúc đầu tôi hối hận vì đã làm anh chị em buồn nhưng cái buồn ấy ngắn thôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share