II Cô-rinh 7:3

II Cô-rinh 7:3 BPT

Tôi nói thế không phải để đổ lỗi cho anh chị em đâu. Tôi đã từng nói là chúng tôi yêu thương anh chị em đến nỗi có thể chết vì anh chị em được.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share