II Cô-rinh 7:2

II Cô-rinh 7:2 BPT

Hãy mở rộng lòng anh chị em cho chúng tôi. Chúng tôi không làm thiệt hại ai, không làm tổn thương đức tin người nào và cũng không lường gạt ai.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share