II Cô-rinh 7:16

II Cô-rinh 7:16 BPT

Tôi hết sức vui vì tôi có thể đặt hết lòng tin tưởng vào anh chị em.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share