II Cô-rinh 7:14

II Cô-rinh 7:14 BPT

Tôi khoe với Tít về anh chị em và anh chị em đã chứng tỏ lời khoe của tôi là đúng. Những gì chúng tôi nói về anh chị em là thật và anh chị em chứng tỏ rằng những gì tôi khoe với Tít cũng thật.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share