II Cô-rinh 7:12

II Cô-rinh 7:12 BPT

Tôi viết bức thư đó, không phải để ám chỉ người làm quấy hoặc người bị thiệt hại mà để cho anh chị em thấy sự chăm sóc của anh chị em đối với tôi trước mặt Thượng Đế.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share