II Cô-rinh 12:21

II Cô-rinh 12:21 BPT

Tôi ngại rằng khi tôi đến, Thượng Đế sẽ khiến tôi cảm thấy xấu hổ trước mặt anh chị em. Tôi có thể sẽ đau buồn vì những người trước đây phạm tội mà chưa ăn năn, chưa quay khỏi tội nhục dục và những điều nhơ nhuốc họ làm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share