II Cô-rinh 12:15

II Cô-rinh 12:15 BPT

Cho nên tôi rất vui mà biếu anh chị em tất cả những gì tôi có, kể cả việc hi sinh chính mình tôi nữa. Nếu tôi yêu anh chị em nhiều hơn thì anh chị em sẽ yêu tôi ít hơn không?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share