II Cô-rinh 12:10

II Cô-rinh 12:10 BPT

Do đó mà mỗi khi tôi cảm thấy yếu sức, bị sỉ nhục, gặp cảnh khốn khổ và đủ thứ gian nan vì Chúa Cứu Thế thì tôi lại vui mừng. Vì khi tôi yếu đuối lại là lúc tôi thật mạnh mẽ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

II Cô-rinh 12:10

Share