II Cô-rinh 1:6

II Cô-rinh 1:6 BPT

Nếu chúng tôi gặp cảnh khó khăn là để cho anh chị em được an ủi và được cứu rỗi, và nếu chúng tôi được an ủi thì chính anh chị em cũng được an ủi. Cho nên anh chị em có thể nhẫn nại chịu đựng những nỗi khổ như chúng tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share