II Cô-rinh 1:18

II Cô-rinh 1:18 BPT

Nếu anh chị em tin Thượng Đế và Ngài là Đấng đáng tin, thì anh chị em có thể tin rằng điều chúng tôi nói với anh chị em trước sau như một.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share