II Cô-rinh 1:17

II Cô-rinh 1:17 BPT

Anh chị em nghĩ rằng tôi dự định như thế một cách lửng lơ sao? Hay là anh chị em cho rằng tôi hoạch định chương trình giống như thế gian, nghĩa là khi thế nầy, khi thế khác?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share