II Cô-rinh 1:16

II Cô-rinh 1:16 BPT

Tôi định thăm anh chị em trên đường qua Ma-xê-đoan và trên đường về. Tôi cần anh chị em giúp cho chuyến đi của tôi sang miền Giu-đia.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share