II Cô-rinh 1:15

II Cô-rinh 1:15 BPT

Tôi tin chắc điều ấy cho nên tôi đã dự định thăm viếng anh chị em để anh chị em nhận ân phúc gấp đôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share