II Lịch sử 15:7

II Lịch sử 15:7 BPT

Nhưng các ngươi hãy mạnh dạn. Đừng bỏ cuộc vì các ngươi sẽ nhận được phần thưởng cho công khó mình.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share