I Ti-mô-thê 2
BPT

I Ti-mô-thê 2

2
Vài qui tắc dành cho đàn ông và đàn bà
1Trước hết ta dặn con phải cầu nguyện cho mọi người, khẩn xin Thượng Đế ban cho họ những gì họ cần, đồng thời tạ ơn Ngài.2Hãy cầu nguyện cho các quan quyền để chúng ta có được cuộc sống an lành mà thờ kính Thượng Đế.3Đó là điều phải và vừa lòng Thượng Đế, Chúa Cứu Thế chúng ta.4Ngài muốn cho mọi người được cứu và hiểu biết sự thật.5Chỉ có một Thượng Đế và một con đường dẫn nhân loại đến với Ngài mà thôi. Con đường ấy là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chính Ngài đã làm người.6Ngài hi sinh tính mạng làm giá trả để giải thoát mọi người. Chúa Giê-xu đến đúng lúc. Ngài là bằng chứng cho thấy Thượng Đế muốn cứu chúng ta.7Vì lý do ấy mà ta được chọn rao Tin Mừng và làm sứ đồ. (Ta nói thật, không nói dối đâu.) Ta được chọn để dạy bảo những người không phải Do-thái để họ tin và hiểu chân lý.
8Cho nên ta muốn mọi người đàn ông khắp nơi cầu nguyện, giơ tay thánh sạch lên trời, không giận dữ hoặc cãi cọ.
9Ngoài ra, đàn bà cũng phải ăn mặc chỉnh tề để chứng tỏ tinh thần tự trọng và tiết chế, không dùng tóc kết, vàng bạc, ngọc ngà hoặc y phục đắt tiền.10Trái lại, phải làm việc phước đức là điều phù hợp với những đàn bà nào cho rằng mình thờ phụng Thượng Đế.
11Đàn bà phải yên lặng nghe, sẵn sàng hợp tác trong mọi việc.12Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ hay cầm quyền trên đàn ông#đàn ông 2:12 Có thể dịch là “chồng.” nhưng phải im lặng nghe,13vì A-đam được dựng nên trước rồi mới đến Ê-va.14Và cũng không phải A-đam bị phỉnh gạt#Và cũng … phỉnh gạt 2:14 Ma quỉ phỉnh gạt Ê-va, rồi Ê-va khiến cho A-đam phạm tội. Xem Sáng 3:1-13. mà là người đàn bà bị phỉnh mà phạm tội.15Tuy nhiên, người đàn bà sẽ được cứu do việc sinh con nếu họ bền vững trong đức tin, yêu thương, thánh khiết và tiết độ.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.