I Cô-rinh 9:7

I Cô-rinh 9:7 BPT

Không có binh sĩ nào phục vụ trong quân ngũ mà lại tự trả lương cho mình. Chẳng ai trồng vườn nho mà không ăn trái. Không ai nuôi gia súc mà chẳng uống sữa của bầy gia súc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share