I Cô-rinh 9:25

I Cô-rinh 9:25 BPT

Ai thi đua trong các cuộc tranh tài đều phải hết sức tự chế để nhận được vương miện. Vương miện trần thế ấy sẽ khô héo sau một thời gian ngắn nhưng vương miện của chúng ta không bao giờ khô héo.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share