I Cô-rinh 9:21

I Cô-rinh 9:21 BPT

Đối với những người không có luật pháp, tôi sống như người không có luật pháp để cứu những người không có luật pháp. Thật ra tôi chưa thoát ly khỏi luật pháp của Thượng Đế—tôi bị luật pháp của Chúa Cứu Thế ràng buộc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share