I Cô-rinh 9:18

I Cô-rinh 9:18 BPT

Thế thì tôi nhận được phần thưởng gì? Phần thưởng tôi nhận như sau: Khi tôi giảng Tin Mừng thì tôi rao giảng không thù lao. Riêng tôi đã không sử dụng quyền nhận thù lao trong công tác rao Tin Mừng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share