I Cô-rinh 9:14

I Cô-rinh 9:14 BPT

Cũng thế, Chúa chúng ta đã dạy rằng ai rao Tin Mừng thì sống bằng Tin Mừng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share