I Cô-rinh 6:8

I Cô-rinh 6:8 BPT

Nhưng anh chị em làm bậy và lường gạt các anh em tín hữu khác.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share