I Cô-rinh 16:8

I Cô-rinh 16:8 BPT

Nhưng tôi sẽ lưu lại Ê-phê-sô cho đến lễ Thất Tuần
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to I Cô-rinh 16:8