I Cô-rinh 16:22

I Cô-rinh 16:22 BPT

Ai không yêu mến Chúa thì hãy để cho họ xa cách Chúa—chịu chết mất đời đời! Lạy Chúa, xin hãy đến.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to I Cô-rinh 16:22