Mezmur 33
KMEYA

Mezmur 33

33
MEZMUR 33
1 EY salihler, RAB ile sevinin;
Doğrulara hamt yaraşır.
2Çenk çalıp RABBE şükredin,
On telli santur ile ona terennüm eyleyin.
3Ona bir yeni ilâhi okuyun;
Yüksek sesle güzel çalın.
4Çünkü RABBİN sözü doğrudur,
Ve bütün işleri sadakatledir.
5Salâh ve adalet sever;
Dünya RABBİN inayetile doludur.
6Gökler RABBİN sözü ile,
Ve onların bütün orduları ağzının nefesile yaratıldı.
7Denizin sularını bir yığın gibi toplar;
Derin suları mahzenlerde biriktirir.
8Bütün yeryüzü RABDEN korksun;
Bütün dünyada oturanlar ondan yılsın.
9Çünkü o söyledi, ve oldu, O emretti, ve sabit durdu.
10 RAB milletlerin öğüdünü bozar;
Kavmların düşüncelerini hiç eder.
11 RABBİN öğüdü ebediyen,
Yüreğinin düşünceleri nesilden nesle durur.
12Ne mutludur o millet ki, Allahı RABDİR,
O kavm ki, onu miras olarak kendine seçmiştir.
13 RAB göklerden bakar,
Bütün âdem oğullarını görür;
14Oturduğu yerden,
Bütün yeryüzünde oturanlara bakar.
15Her birinin yüreğini yaratan,
Bütün işlerini anlıyan odur.
16Askerin çokluğu ile kurtulan kıral yoktur;
Kuvvetinin çokluğu ile yiğit azat olmaz.
17Kurtuluş için at boş şeydir,
Ve büyük kuvvetile kimseyi kurtarmaz.
18İşte, RABBİN gözü kendisinden korkanların,
Onun inayetine ümit bağlıyanların üzerindedir;
19Ta ki, onların canını ölümden azat etsin,
Ve kıtlıkta onları yaşatsın.
20Canımız RABBİ bekler;
Yardımımız ve kalkanımız odur.
21Zira yüreğimiz onunla sevinir,
Çünkü biz onun mukaddes ismine güvendik.
22Sana ümit bağladığımıza göre, ya RAB,
İnayetin üzerimizde olsun.

© Kitab-ı Mukaddes Şirketi 1941


Learn More About Turkish Bible Old Translation 1941

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.