I. YUHANNA 4
KMEYA

I. YUHANNA 4

4
BAP 4
1 EY sevgililer, her ruha inanmayın, fakat Allahtan mıdır diye, ruhları imtihan edin; çünkü dünyaya çok yalancı peygamberler çıkmışlardır. 2Allahın Ruhunu şununla bilirsiniz: İsa Mesih bedende gelmiştir, diye ikrar eden her ruh Allahtandır; 3ve İsayı ikrar etmiyen her ruh Allahtan değildir; ve Mesih muhalifinin ruhu budur; onun gelmekte olduğunu işittiniz ve zaten şimdi dünyadadır. 4Ey küçük çocuklar, siz Allahtansınız, ve onları yendiniz; çünkü sizde olan, dünyada olandan daha büyüktür. 5Onlar dünyadandırlar; bu sebeple dünyadan söylerler, ve dünya onları dinler. 6Biz Allahtanız, Allahı bilen bizi dinler, Allahtan olmıyan bizi dinlemez. Hakikat ruhunu ve sapıklık ruhunu bundan biliriz.
7Ey sevgililer, birbirimizi sevelim, çünkü sevgi Allahtandır, ve her seven adam Allahtan doğmuştur, ve Allahı bilir. 8Sevmiyen adam Allahı bilmez, çünkü Allah sevgidir. 9Allahın sevgisi bizde şununla izhar olundu: Onun vasıtası ile yaşıyalım diye, Allah biricik Oğlunu dünyaya gönderdi. 10Sevgi bundadır, biz Allahı sevdik değil, ancak o bizi sevdi, ve günahlarımıza kefaret olarak Oğlunu gönderdi. 11Ey sevgililer, eğer Allah bizi böylece sevdi ise, bizim de birbirimizi sevmemiz gerektir. 12Hiç bir vakit kimse Allahı görmemiştir; eğer birbirimizi seversek, Allah bizde durur ve onun sevgisi bizde ikmal edilmiş olur; 13onun bizde ve bizim onda durduğumuzu şununla, bize Ruhundan vermiş olması ile biliyoruz. 14Ve biz gördük ve şehadet ederiz ki Baba Oğlunu dünyanın Kurtarıcısı olarak gönderdi. 15Her kim İsa Allahın Oğludur diye ikrar ederse, Allah onda, ve o Allahta durur. 16Ve biz Allahın bize olan sevgisini biliriz ve ona inandık. Allah sevgidir, ve sevgide duran Allahta durur, ve Allah onda durur. 17Hüküm gününde cesaretimiz olsun diye, sevgi bizimle bunda ikmal edilmiş olur; çünkü o nasılsa, biz de bu dünyada öyleyiz. 18Sevgide korku yoktur; ancak kâmil sevgi korkuyu dışarı atar, çünkü korkuda işkence vardır; ve korkan adam sevgide ikmal edilmemiştir. 19Biz seviyoruz, çünkü önce o bizi sevdi. 20Eğer bir adam: Allahı seviyorum, der ve kardeşinden nefret ederse, yalancıdır; çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmiyen, görmemiş olduğu Allahı sevemez. 21Ve onun tarafından, Allahı seven kardeşini de sevsin, diye emrimiz vardır.

© Kitab-ı Mukaddes Şirketi 1941


Learn More About Turkish Bible Old Translation 1941

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.