Yela 2
MZW
2
Kooro Korowii aa leo cheɡ tɛ o te
1Ɛrɛɛ harɛre nɛra baa wola
Korowii tomɛ,
lɛ ɡaeh, dɛɛ le jina
dɛɛ koh ba te pɛɛ nɔɔ?#Weɛ 4:25-26
2Ba koranar kpɔ ba te,
dɛ ir che dɛɛ vɔrɔwe
Korowii ne o kooro
waa leo la vɔrɔwa.
3Ba ŋɔ, “Hé ɡel ya lɛ ya te
le ba lɔɡa,
ásɛ ba bɛ won di kpeɡri
ya nɛ.”
4Korowii soɡe o kookara ta
nyundua dɛɛ mam ba,
ba waa ɛ wesale o be.
5O bol waa baɡ ba
bandia kohona ne,
dɛ aah ba ŋɔ,
6“N cheɡ n kooro
n deŋɡare waa do ɡoroŋ
Saayɔn ta.”
7Kooro la ŋɔ,
“Mɛɛ bol waa Korowii
aa bola la waa.
O ŋɔ n be ŋɔ, ‘N Biee hen,
fini n berɛ he Mɛɛ.#Weɛ 13:33; Hib 5:5
8Soŋ mɛ, mɛɛ kpɔ
harɛre bwaa tɛɛ.
9Hɛɛ di kora ba nɛɛ kpeɡri ne,
hɛɛ pɔ ba nɛɛ dɛ́ ɛɛ ba kɛŋɔ,
ba yon paɡre
vii burbur la ken.’ ”#Wep 19:15
10Anomanta, koranar,
hé hweli wa,
harɛre nomonome,
hɛ́ɛ nyiŋi kɛrɛdɛ.
11Hɛ́ɛ ɔmɛ Korowii dɛɛ tomɔ,
hé charɛ he liire,
dɛ́ ba he te ne harɛ.
12Hé kpɔ he te tɛ Korowii
bie la,
ásɛ o baah bɛ di
dɛ́ chɔɡ heya.
O baah won dii saŋ bɛlbwa.
Nɛra baa chwaa
kaa marɔ la bwa,
ba na som.

© International Bible Society, USA

© Ghana Institute of Linɡuistics, Literacy and Bible Translation

Learn More About mzwDBL