2. Kongebog 1:1

2. Kongebog 1:1 BPH

Efter kong Ahabs død gjorde Moab oprør mod Israels overherredømme.
BPH: Bibelen på Hverdagsdansk
Share