Rut 2
ABA
2
Boas en Rut ontmoet mekaar
1Daar was 'n man wat familie was van Naomi se man Elimelek. Die man was ryk en sy naam was Boas. 2Rut, die Moabitiese vrou, het vir Naomi gevra: “Mag ek asseblief na 'n #2:2 gars: 'n Plant wat saadkorrels dra, soos koring. Die mense het die saadkorrels gemaal en hulle het brood gebak van die meelgarsland gaan en #2:2 gars-aar: Die boonste stuk van die garsplant. Die gars-korrels is in die gars-aargars-are gaan optel by iemand wat my toelaat om dit te doen?”
Naomi het gesê: “My dogter, jy mag gaan.”
3Rut het toe gegaan om die gars-are op te tel wat geval het wanneer die mense die are afsny. Dit het gelukkig so gebeur dat sy gekom het by die garsland wat behoort het aan Boas, die man wat familie was van Elimelek. 4Boas het dieselfde tyd van Betlehem gekom. Hy het die mense gegroet wat die gars afsny, en hy het gesê: “Ek bid dat die Here by julle sal wees.”
En hulle het geantwoord: “Ons bid dat die Here jou sal #2:4 seën: Wanneer die Here mense of diere of dinge seën, dan laat Hy dit goed gaan met hulleseën.” 5Toe vra Boas vir sy #2:5 slaaf: 'n Slaaf is 'n mens wat aan iemand anders behoort en wat vir hom moet werkslaaf wat moes kyk dat die mense goed werk: “Wie is hierdie jong vrou?”
6Die slaaf het geantwoord: “Sy is 'n jong Moabitiese vrou. Dit is sy wat saam met Naomi uit die land Moab gekom het. 7Sy het gevra of sy die are mag optel wat val wanneer die mense die gars afsny. Sy het gekom en sy het van vanoggend tot nou toe gewerk, sy het nie by die huis gaan rus nie.”
8Boas sê toe vir Rut: “Dogter, luister, jy moenie in 'n ander garsland gaan are optel nie. Jy moet ook nie hier weggaan nie. Bly naby die vroue wat vir my werk. 9Kyk waar hulle die gars afsny en loop agter hulle. Ek het vir my slawe gesê hulle moenie vir jou pla nie. En jy kan water gaan drink uit die #2:9 kruike: Potte of bottels van gebakte kleikruike wat my slawe volgemaak het.”
10Rut het laag op die grond gebuig en sy het vir Boas gesê: “Hoekom is jy so vriendelik met my? Hoekom praat jy met my? Ek kom uit 'n ander land.”
11Toe sê Boas vir Rut: “Die mense het vir my alles vertel, hulle het vir my vertel wat jy vir jou skoonma gedoen het nadat jou man dood is. Ek weet jy het weggegaan van jou ouers en jou land en jou familie en jy het na mense toe gekom wat jy voorheen nie geken het nie. 12Jy het gekom na die Here, die God van Israel, sodat Hy jou kan beskerm. Ek bid dat die Here goed sal wees vir jou omdat jy dit gedoen het.”
13Rut het gesê: “Dankie, Meneer, ek is nie een van die vroue wat vir jou werk nie, maar jy is vriendelik met my en jy is goed vir my. Jy sê mooi dinge vir my.”
14Toe dit tyd was om te eet, sê Boas vir Rut: “Kom eet saam met ons. Neem vir jou van die brood en druk dit in die wyn.”
Sy het toe kom sit by die mense wat die gars afsny, en Boas het vir haar gebraaide koring gegee. Sy het genoeg geëet en daar was nog koring oor. 15Toe sy weer begin om are op te tel, het Boas vir sy werkers gesê: “Sy kan ook are optel tussen die #2:15 gars-gerwe: *Garsplante wat mense afgesny en saam vasgebind hetgars-gerwe, en julle moenie vir haar pla nie. 16Julle moet ook are uit die #2:16 gerwe: Koringplante of *gars of gras wat mense afgesny het en saam vasgebind hetgerwe trek en dit laat val sodat sy dit kan optel, en julle moenie met haar raas nie.”
17Rut het tot die aand are opgetel, en toe sy die are wat sy opgetel het, uitslaan om die korrels uit te haal, was dit 'n groot mandjie vol. 18Sy het dit geneem en na die stad gegaan en vir haar skoonma gewys wat sy opgetel het. Sy het ook van die gebraaide koring uitgehaal wat die middag oorgebly het en sy het dit vir haar skoonma gegee. 19Haar skoonma het gesê: “Waar het jy vandag are opgetel? Waar het jy gewerk? Ek bid dat die Here die man sal seën wat so goed was vir jou.”
Rut het vir haar skoonma vertel by wie sy gewerk het. Sy het gesê: “Die man by wie ek vandag gewerk het, is Boas.”
20Toe sê Naomi vir haar skoondogter: “Die Here was goed vir ons mans wat dood is, en Hy is goed vir ons. Ek bid dat Hy die man sal seën. Hy is familie van ons, hy is een van ons #2:20 losser: Wanneer 'n familie probleme gekry het, dan moes iemand wat familie van hulle was, vir hulle help. Hulle het hom 'n “losser” genoem. Die losser moes ook help om die grond terug te kry wanneer een van die familie sy grond moes verkoop omdat hy arm geword hetlossers.”
21Rut, die Moabitiese vrou, het gesê: “Die man het ook vir my gesê dat ek naby die mense moet bly wat vir hom werk, totdat hulle al die gars klaar afgesny het.”
22Toe sê Naomi vir haar skoondogter Rut: “My dogter, dit is goed dat jy saam met die vroue loop wat vir hom werk. Op 'n ander garsland sal die mense jou miskien pla.”
23Rut het toe naby die vroue gebly wat vir Boas gewerk het, en sy het are opgetel totdat hulle die gars en die koring klaar afgesny het. Sy het by haar skoonma gewoon.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal