Parallel
1
1Die Here het met Miga gepraat. Miga het van die stad Moreset gekom. Dit was in die tyd toe Jotam koning van #1:1 Juda: Die mense in die suide van die landJuda was. Ná Jotam was Agas koning, en ná Agas was Hiskia koning. Die Here het vir Miga gewys wat met Samaria en Jerusalem sal gebeur.
Die Here kom omdat die Israeliete sonde gedoen het
2Al die volke moet luister.
Almal wat op die aarde woon,
moet luister.
Die Here sal sê wat julle
verkeerd gedoen het.
Hy kom uit sy #1:2 gewyde tempel: Die gebou in Jerusalem waar die Israeliete die Here moes dien. Dit was *gewyd omdat dit aan die Here behoort hetgewyde tempel,
3Hy kom van die plek
waar Hy woon.
Hy kom af uit die hemel
en Hy trap die #1:3 offer-plekke: Plekke waar mense *offers gebring het vir *afgode of vir die Hereoffer-plekke
in die land plat.
4Wanneer Hy kom,
dan smelt die berge
en die valleie onder Hom.
Hulle verdwyn soos iets
wat smelt in vuur,
soos water wat afloop
teen 'n heuwel.
5Die Here kom omdat die Israeliete,
die #1:5 nageslag van Jakob: Die Israeliete. Jakob en sy seuns was die Israeliete se *voorvaders. Partymaal is dit 'n naam vir die mense van *Juda, partymaal vir die mense van *Israelnageslag van Jakob,
sonde gedoen het.
Samaria is die plek
waar die Israeliete
sonde gedoen het,
Jerusalem is die offer-plek
waar die mense
van #1:5 Juda: Die mense in die suide van die landJuda #1:5 offer: Wanneer iemand ge-offer het, dan het hy iets vir die Here of vir 'n ander *god gegee. Partymaal het hy self verder met die offer gewerk, partymaal het hy dit na 'n *tempel of 'n *altaar gebring. Die *priesters het daar dan verder daarmee gewerk. 'n Offer is 'n present vir die Here of vir 'n ander godoffer.
Ek sal Samaria heeltemal verwoes
6Die Here sê:
“Ek sal Samaria
heeltemal #1:6 verwoes: Niks laat oorbly van iets of iemand nieverwoes.
Mense sal #1:6 wingerd: Die *wingerdstokke wat saam op 'n stuk grond groeiwingerde plant
waar die stad was.
Ek sal Samaria se geboue afbreek.
Daar sal net 'n paar klippe oorbly.
7Die vyande sal die #1:7 beeld: Mense het dit gemaak, dit het gelyk soos 'n mens, of soos 'n dier, of soos die mense gedink het 'n *god lyk. Die beeld het hulle laat dink aan die god, en die mense het voor die beeld gebuig en by hom *offers gebring vir die godbeelde
in Samaria stukkend slaan
en hulle sal die presente verbrand
wat die mense na die #1:7 tempel: 'n Gebou waar mense *offers gebring het en gebid het en waar hulle die Here gedien hettempel
gebring het.
Dit was presente
vir #1:7 tempel-prostituut: 'n Vrou of 'n man wat seks het met mense, en die mense betaal daarvoor. Die prostituut gee dan die geld vir die *tempeltempel-prostitute,
en die vyande sal dit gebruik
om ander tempel-prostitute
te betaal.”
Miga sal hartseer wees
8Ek, Miga, sal hartseer wees en treur
wanneer die vyande Samaria verwoes,
ek sal kaalvoet loop
en my klere uittrek.
Ek sal skree soos 'n jakkals,
en kla soos 'n volstruis.
9Dit gaan baie sleg met Samaria.
Dit gaan nou ook sleg met #1:9 Juda: Die mense in die suide van die landJuda
hier in Jerusalem
waar my volk woon.
Die vyande sal die mense van tien stede in Juda vang en wegvat
10Moenie vir die mense van die stad Gat
daarvan vertel nie,
moenie daaroor huil nie.
Gaan lê in die stof in die stad Bet-Leafra.
11Kom uit julle stad,
mense van die stad Safir.
Die vyande vang julle
en vat julle weg.
Die mense van die stad Saänan
kom kaal uit hulle stad.
Die mense van die stad Bet-Esel treur
oor hulle mense wat dood is,
die vyande het hulle stad #1:11 verwoes: Niks laat oorbly van iets of iemand nieverwoes.
12Die mense van die stad Marot
het gedink dit sal goed gaan,
maar die Here het dit sleg laat gaan
met die stad Jerusalem.
13Mense van die stad Lakis,
julle moet die perde inspan
voor julle #1:13 oorlogkar: 'n Perdekar met twee wiele. Die mense het dit gebruik om oorlog te maakoorlogkarre.
Dit is julle wat die mense
van Jerusalem en Israel
laat sonde doen het.
14Julle moet die mense
van die stad Moreset-Gat groet,
hulle moet ook gaan.
Die mense wat in die stad Aksib woon,
sal nie die konings van Israel
kan help nie.
15Mense van die stad Maresa,
die vyande sal na julle toe ook kom.
Hulle sal tot by die stad
Adullam kom,
en niemand sal die Israeliete
respekteer nie.
16Julle moet julle #1:16 hare en baard afskeer: Wanneer iemand wou wys dat hy *rou, dan het hy partymaal sy hare en sy baard afgeskeerhare afskeer.
Skeer julle koppe so kaal
soos 'n aasvoël se kop,
want die vyande sal die mense
van al hierdie stede
vang en wegvat.