Lukas 2
ABA
2
Die geboorte van Jesus Christus
(Ook Matt 1:18-25)
1In daardie tyd het #2:1 keiser: Die hoof van die Romeine. Hy het oor baie lande en konings regeerkeiser Augustus gesê al die mense oor wie hy regeer, moet hulle laat #2:1 registreer: Die mense moes kom na die plekke waar hulle families altyd gewoon het, sodat die *amptenare hulle kon registreer, dit beteken hulle name opskryf. Die *keiser wou weet hoeveel mense daar is wat belasting kan betaalregistreer. 2Sirenius was die #2:2 goewerneur: 'n Belangrike *amptenaar van die *keiser of die koning. Hy moes in die keiser of die koning se plek regeer oor 'n landgoewerneur wat in daardie tyd oor die provinsie Sirië regeer het. 3Al die mense het gegaan om te registreer, elkeen het gegaan na die stad waar sy familie altyd gewoon het. 4Josef het in Nasaret in Galilea gewoon, maar hy moes na Betlehem gaan om te registreer. Betlehem was die stad van koning Dawid, en Josef was van die #2:4 nageslag van Dawid: Die koningsfamilie van die land Juda. Dawid was hulle *voorvadernageslag van koning Dawid. 5Josef was #2:5 verloof: In die tyd van die Bybel was die verlowing die eerste tyd van 'n huwelik voor die huweliksfees, maar die bruid en die bruidegom het dan nog nie by mekaar geslaap nieverloof aan Maria. Sy was swanger en sy het saam met Josef gegaan. 6Toe hulle in Betlehem was, het dit tyd geword dat Maria haar baba moes kry. 7Haar Seun is gebore. Hy was haar eerste kind. Sy het Hom toegedraai in doeke en Hom neergesit in 'n #2:7 krip: 'n Bak van hout of klip. Diere het hulle kos daarin gekrykrip, want daar was nie vir Josef en Maria plek waar die ander mense gebly het nie.
Die skaapwagters en die engele
8Daar was skaapwagters buite in die veld naby Betlehem. Hulle het in die nag hulle skape opgepas. 9'n #2:9 engel: 'n *Dienaar van die Here wat in die hemel by Hom is en wat Hy partymaal na mense toe stuurEngel van die Here het by hulle kom staan, en die lig van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle was baie bang. 10Die engel het vir hulle gesê: “Moenie bang wees nie, want ek bring vir julle 'n goeie boodskap. Al die mense sal baie bly wees daaroor. 11Vandag is julle #2:11 Redder: 'n Ander Naam vir *die Messias, *die ChristusRedder in die stad van Dawid gebore. Hy is Christus die Here. 12Julle sal weet dit is Hy wanneer julle 'n baba sien wat toegedraai is en in 'n #2:12 krip: 'n Bak van hout of klip. Diere het hulle kos daarin gekrykrip lê.”
13Skielik was daar saam met die engel nog baie ander engele uit die hemel. Hulle het God geprys en gesê:
14Prys God in die hoogste hemel.
By die mense op die aarde
sal daar vrede wees,
by die mense vir wie Hy lief is.
15Die engele het van die skaapwagters weggegaan na die hemel. Toe het die skaapwagters vir mekaar gesê: “Kom ons gaan dadelik na Betlehem sodat ons kan sien wat gebeur het. Dan sal ons sien wat die Here vir ons vertel het.”
16Die skaapwagters het haastig daarnatoe gegaan en hulle het vir Maria en Josef gekry en ook die baba wat in die krip lê. 17Toe die skaapwagters dit alles sien, het hulle vir die mense vertel wat die engel vir hulle gesê het oor hierdie Kindjie. 18Almal wat dit gehoor het, was verbaas oor wat die skaapwagters vir hulle vertel het. 19Maar Maria het alles onthou en baie maal daaroor gedink. 20Die skaapwagters het teruggegaan. Hulle het God geloof en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit het alles gebeur soos die engel vir hulle vertel het.
Jesus word besny
21Toe Jesus ag dae oud was, was dit die tyd om Hom te #2:21 besny, besnydenis: Wanneer hulle 'n man of 'n seun besny het, dan het hulle die voorste deel van die vel om sy geslagsorgaan se punt afgesny. Hulle het dit die “besnydenis” genoembesny, en toe het hulle Hom Jesus genoem. Dit was die naam wat die #2:21 engel: 'n *Dienaar van die Here wat in die hemel by Hom is en wat Hy partymaal na mense toe stuurengel vir Maria gesê het voordat sy swanger geword het. 22Moses het in sy wette geskryf wat 'n vrou moet doen om weer #2:22 rein: Iemand of iets wat rein is, mag in die *tempel kom of naby enige iets wat aan die Here behoort en hy mag die Here dien. Wanneer iets rein is, dan mag 'n mens wat rein is, dit gebruik of eet of daaraan raakrein te word nadat sy 'n kind gekry het. Maria het dit alles gedoen en daarna het sy en Josef vir Jesus na Jerusalem gebring om Hom aan die Here te #2:22 wy: Iets of iemand vir die Here gee om aan Hom te behoortwy.
23Die wet van die Here sê:
# 2:23 Julle ... wy: Kyk Eks 13:2 Julle moet die eerste seun
van elke vrou aan die Here wy.
24Josef en Maria het ook 'n #2:24 offer: Wanneer iemand ge-offer het, dan het hy iets vir die Here of vir 'n ander *god gegee. Partymaal het hy self verder met die offer gewerk, partymaal het hy dit na 'n *tempel of 'n *altaar gebring. Die *priesters het daar dan verder daarmee gewerk. 'n Offer is 'n present vir die Here of vir 'n ander godoffer gebring, want die wet van die Here sê ook:
# 2:24 Die vrou ... duiwe offer: Kyk Lev 12:8 Die vrou moet 'n offer
vir die Here bring.
Sy moet twee tortelduiwe
of twee jong duiwe offer.
Simeon en Anna by die tempel
25Daar was 'n man in Jerusalem, sy naam was Simeon. Hy het gedoen wat die Here wil hê, en hy het die Here elke dag gedien. Hy het geweet die Here sal Iemand stuur om sy volk te kom red, en hy het elke dag vir Hom gewag. Die Heilige Gees was in Simeon. 26Die Heilige Gees het voorheen vir hom gesê hy sal Christus die Here sien voordat hy sterf. 27Die Heilige Gees het eendag vir Simeon gesê hy moet na die #2:27 tempel: 'n Gebou waar mense *offers gebring het en gebid het en waar hulle die Here gedien hettempel gaan. Dit was toe Josef en Maria vir Jesus gebring het om met Hom te doen soos die #2:27 Wette van Moses: Die Israeliete het al die wette wat die Here vir hulle gegee het, genoem die “Wette van Moses.” Partymaal is dit die naam van die eerste vyf boeke van die BybelWette van Moses sê. 28Simeon het die Kindjie in sy arms gehou en hy het God geprys en gesê:
29Here, U het gedoen
wat U vir my gesê het.
Nou kan ek sterf, ek is tevrede,
30want ek het self
die #2:30 Redder: 'n Ander Naam vir *die Messias, *die ChristusRedder gesien.
31U het Hom vir ons gestuur,
en al die volke sal Hom sien.
32Al die volke sal sien Hy is die lig
en hulle sal u volk Israel #2:32 eer: Wanneer mense ander mense eer, dan respekteer hulle die ander menseeer.
33Josef en Maria was baie verbaas oor wat Simeon gesê het oor Jesus. 34Simeon het hulle #2:34 seën: Wanneer mense ander mense seën, dan sê hulle die Here sal dit goed laat gaan met daardie mensegeseën en hy het vir Maria, Jesus se ma, gesê: “Hierdie Kind het gekom, Hy sal wees soos 'n klip waaroor baie mense val, maar Hy sal ook baie mense red. Hy is die Redder, maar nie al die mense sal dit glo nie. 35Daarom, Maria, sal jy baie swaar kry. Die mense sal oor Hom stry en so sal almal weet wat die mense oor hierdie Kind dink.”
36Dieselfde dag was daar ook 'n #2:36 profeet: Iemand wat boodskappe van die Here na mense toe bring en vir die mense sê wat die Here wil hêprofeet in die tempel. Haar naam was Anna en sy was baie oud. Sy was 'n dogter van Fanuel, uit die #2:36 Aser-stam: Die families wat saam die *nageslag is van Jakob se seun AserAser-stam. Sy het getrou toe sy jonk was, en haar man het ná sewe jaar gesterf. 37Nadat hy gesterf het, het sy nie weer getrou nie. Sy was nou 84 jaar oud en sy was elke dag by die tempel. Sy het God elke dag en nag gedien en #2:37 vas: Nie eet of drink niegevas en gebid. 38Anna het by Josef en Maria gaan staan en sy het God gedank. Sy het oor Jesus gepraat met almal wat geweet het dat God Jerusalem wil vrymaak, almal wat daarvoor gewag het.
Josef en Maria gaan terug na Nasaret
(Ook Matt 2:22-23)
39Josef en Maria het alles gedoen wat die wette van die Here gesê het en toe het hulle teruggegaan na hulle stad Nasaret in Galilea. 40Die Kindjie het groot en sterk geword. God het vir Hom baie #2:40 wysheid: Alles wat 'n mens moet weet om reg te kan lewe en om die regte dinge te kan doen en sêwysheid gegee en God was goed vir Hom.
Jesus by die tempel
41Jesus se ouers het elke jaar na Jerusalem gegaan om die #2:41 Paasfees: Die fees wanneer elke huisgesin in die volk Israel 'n lam moes slag en dit moes eet saam met bitter *kruie en *ongesuurde brood. Hulle moes die fees vier op 14 *Nisan. Die fees het hulle laat dink aan die tyd toe die Here hulle uit Egipte laat uitgaan het. Paasfees was ook die eerste dag van die *Fees van die Ongesuurde BroodPaasfees te vier. 42Toe Jesus twaalf jaar oud was, het hulle weer, soos altyd, na Jerusalem gegaan om die Paasfees te vier. 43Toe die fees verby was, het Josef en Maria teruggegaan na Nasaret, maar Jesus het in Jerusalem agtergebly, en sy ouers het dit nie geweet nie. 44Toe hulle sien Jesus is nie by hulle nie, het hulle gedink Hy is by die ander mense wat saam teruggegaan het. Hulle het 'n dag lank geloop en toe het hulle vir Jesus begin soek by hulle familie en vriende. 45Hulle kon Hom nie kry nie en hulle het teruggegaan na Jerusalem om Hom daar te gaan soek. 46Ná drie dae het hulle Hom in die #2:46 tempel: 'n Gebou waar mense *offers gebring het en gebid het en waar hulle die Here gedien hettempel gekry. Hy het tussen die slim mense gesit en Hy het na hulle geluister en vir hulle vrae gevra. 47Almal wat na Jesus geluister het, was baie verbaas omdat Hy so slim was en so goed kon antwoord. 48Toe Jesus se ouers Hom sien, was hulle baie bly, en sy ma het vir Hom gesê: “My Kind, hoekom het jy dit gedoen? Jou pa en ek het jou gesoek en ons was baie bekommerd.”
49Maar Jesus het vir hulle gesê: “Hoekom het julle My gesoek? Het julle nie geweet nie? Ek moet hier wees, Ek moet oor my Vader praat.”
50Hy het dit vir hulle gesê, maar hulle het dit nie verstaan nie. 51Jesus het toe saam met sy ouers na Nasaret gegaan, en Hy was gehoorsaam aan sy ouers. Sy ma het alles onthou wat gebeur het, en sy het baie maal daaroor gedink. 52Jesus het groot geword en nog meer #2:52 wysheid: Alles wat 'n mens moet weet om reg te kan lewe en om die regte dinge te kan doen en sêwysheid gekry. God en die mense was lief vir Hom.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal