Lukas 1
ABA
1
'n Brief aan Teofilus
1Geagte Teofilus, baie mense het al geskryf oor alles wat gebeur het toe Jesus op die aarde gelewe het. 2Hulle het alles uitgevind by die mense wat van die begin af by Jesus was en wat self alles gesien het. Hulle het ook die mense uitgevra wat die goeie boodskap oor Jesus gebring het. 3Ek het ook alles uitgevind wat die mense weet oor Jesus se lewe op die aarde en ek het lank daaroor gedink. Nou het ek besluit om alles vir jou te skryf soos dit gebeur het, alles wat ek weet. 4Daarom kan jy seker wees dat die dinge wat jy geleer het, waar en reg is.
'n Engel sê Johannes die Doper sal gebore word
5 # 1:5 Herodes: Herodes die Grote. Hy was koning van Palestina vanaf 37 vC tot 4 vC Herodes was die koning van Judea. In daardie tyd was daar 'n #1:5 priester: Iemand wat by die *tempel en die *altaar gewerk het. Hy moes werk met die *offers wat mense gebring hetpriester, Sagaria. Hy was een van die priesters van Abia se groep. Hulle het by die #1:5 tempel: 'n Gebou waar mense *offers gebring het en gebid het en waar hulle die Here gedien hettempel gewerk wanneer dit hulle beurt was. Sagaria was getroud met Elisabet. Sy was van die #1:5 nageslag van Aäron: Die *priester-families en die *Leviete-families. Aäron was hulle *voorvadernageslag van Aäron.
6Sagaria en Elisabet het gelewe soos God wou hê, en hulle was gehoorsaam aan al die wette van die Here. 7Maar hulle het nie kinders gehad nie, omdat Elisabet #1:7 onvrugbaar: Wanneer 'n vrou onvrugbaar is, dan kan sy nie swanger word nieonvrugbaar was. Hulle altwee was ook al baie oud. 8Dit was eendag die beurt van Abia se groep priesters om die werk in die tempel te doen. 9Die priesters het altyd lootjies getrek om te sien wie moes ingaan om die #1:9 wierook-offer: *Wierook wat die *priesters op die *altaar moes brandwierook-offer te bring. Dit was toe Sagaria wat moes ingaan in die #1:9 gewyde kamer: Die voorste kamer van die *tempel of *tempel-tent. Die *wierook-altaar het daar gestaangewyde kamer van die tempel van die Here. 10Toe Sagaria ingaan om die wierook-offer te bring, het al die mense buite gebly en gebid. 11'n #1:11 engel: 'n *Dienaar van die Here wat in die hemel by Hom is en wat Hy partymaal na mense toe stuurEngel van die Here het gekom en hy het aan Sagaria #1:11 verskyn: Wanneer die Here aan mense verskyn, dan kom Hy na hulle toe en praat met hulle of doen iets vir hulleverskyn. Die engel het regs van die #1:11 wierook-altaar: 'n *Altaar waarop die *priesters *wierook moes brandwierook-altaar gestaan. 12Sagaria het groot geskrik toe hy die engel sien en hy het baie bang geword. 13Maar die engel het vir hom gesê: “Sagaria, jy moenie bang wees nie, God het geluister na jou gebed. Jou vrou Elisabet sal 'n seun kry, en jy moet hom Johannes noem. 14Jy sal baie bly wees en baie ander mense sal bly wees wanneer hy gebore word, 15want hy sal belangrik wees vir die Here. Hy mag nie wyn of bier drink nie. Die Heilige Gees sal in hom wees vandat sy ma swanger geword het. 16Hy sal baie Israeliete laat terugkom na die Here hulle God. 17Johannes sal 'n #1:17 profeet: Iemand wat boodskappe van die Here na mense toe bring en vir die mense sê wat die Here wil hêprofeet van God wees. Hy sal dapper en sterk wees, soos Elia. Hy sal vrede maak tussen pa’s en hulle kinders. Hy sal ongehoorsame mense laat doen wat God wil hê. Dan sal hulle 'n volk wees wat reg is om God te dien.”
18Sagaria het vir die engel gesê: “Hoe sal ek weet dat dit sal gebeur? Ek is 'n ou man en my vrou is ook baie oud.”
19Die engel het vir hom gesê: “Ek is die engel Gabriël, ek werk vir God. God het my gestuur om met jou te praat en vir jou hierdie goeie boodskap te bring. 20Die boodskap wat ek vir jou gebring het, is waar. Dit sal gebeur. Maar jy het my nie geglo nie, en daarom sal jy stom wees en jy sal nie kan praat nie, tot die dag wanneer hierdie dinge sal gebeur.”
21Die mense het buite gewag vir Sagaria en hulle het gewonder hoekom hy so lank in die tempel bly. 22Toe Sagaria uitkom, kon hy nie met die mense praat nie, en hulle het besef God het iets met hom laat gebeur in die tempel. Hy het vir hulle met sy hande gewys dat iets met hom gebeur het, en hy het stom gebly. 23Toe die priesters van Abia se groep klaar gewerk het by die tempel, het Sagaria teruggegaan na sy huis. 24Kort daarna het sy vrou Elisabet swanger geword, en sy het vyf maande lank nie uit die huis gegaan nie. Sy het gesê: 25“Die Here het my gehelp, Hy het gesien ek is hartseer. Hy het geweet die mense spot my omdat ek nie kinders het nie. Nou het Hy dit verander, niemand sal my nou meer spot nie.”
Die engel Gabriël sê Jesus sal gebore word
26Toe Elisabet ses maande swanger was, het God die #1:26 engel: 'n *Dienaar van die Here wat in die hemel by Hom is en wat Hy partymaal na mense toe stuurengel Gabriël gestuur na die stad Nasaret in Galilea. 27God het hom gestuur na 'n meisie wat #1:27 verloof: In die tyd van die Bybel was die verlowing die eerste tyd van 'n huwelik voor die huweliksfees, maar die bruid en die bruidegom het dan nog nie by mekaar geslaap nieverloof was aan Josef. Josef was 'n man van die #1:27 nageslag van Dawid: Die koningsfamilie van die land Juda. Dawid was hulle *voorvadernageslag van koning Dawid. Die meisie se naam was Maria, en sy was 'n #1:27 maagd: 'n Meisie wat nog nie seks gehad het met 'n man niemaagd. 28Die engel het na Maria toe gegaan en gesê: “Ek groet jou. God is goed vir jou. Ja, die Here is by jou.”
29Maria het baie groot geskrik toe sy hoor wat die engel vir haar sê en sy het gewonder wat dit beteken. 30Die engel het vir haar gesê: “Maria, jy moenie bang wees nie, want God is goed vir jou. 31Jy sal swanger word en jy sal 'n seun kry. Jy moet Hom Jesus noem. 32Hy sal baie belangrik wees, die #1:32 Hoogste God: 'n Naam vir die Here. Dit beteken dat Hy belangriker is as almal en allesHoogste God sal Hom sy Seun noem. Die Here God sal Hom laat regeer soos sy #1:32 voorvader Dawid: Die konings in Jerusalem was almal van die *nageslag van Dawidvoorvader Dawid. 33Jesus sal altyd regeer oor die #1:33 nageslag van Jakob: Die Israeliete. Jakob en sy seuns was die Israeliete se *voorvaders. Partymaal is dit 'n naam vir die mense van *Juda, partymaal vir die mense van *Israelnageslag van Jakob. Hy sal nooit ophou om Koning te wees nie.”
34Maria het vir die engel gesê: “Hoe kan ek 'n kind kry? Ek het nog nooit by 'n man geslaap nie.”
35Die engel het vir haar gesê: “Die Heilige Gees sal op jou kom en die krag van die Hoogste God sal soos 'n skaduwee oor jou wees. Daarom sal God sê die Kind wat gebore word, is #1:35 heilig: Net die Here is heilig. Hy is anders as mense en Hy is belangriker as *gode en mense. Hy is die heilige God en sy Naam is heilig. Jesus is ook heilig, want Hy is die Hereheilig, Hy is die Seun van God. 36Maria, daar is 'n vrou, Elisabet, in jou familie, sy is oud en sy kon nooit kinders kry nie, maar sy sal ook 'n seun kry. Sy is nou ses maande swanger. 37God kan alles doen, daar is niks wat Hy nie kan doen nie.”
38Maria het gesê: “Ek sal doen wat die Here wil hê. Die Here kan met my doen wat jy gesê het.”
Toe het die engel weggegaan van haar.
Maria besoek Elisabet
39Nie lank daarna nie het Maria haastig na 'n stad in Judea gegaan, na 'n plek op die berge. 40Sy het in Sagaria se huis ingegaan en vir Elisabet gegroet. 41Toe Elisabet hoor dat Maria haar groet, het die baba wat binne-in haar was, geskop. Die Heilige Gees het in Elisabet gekom 42en sy het opgewonde gesê: “Maria, die Here #1:42 seën: Wanneer die Here mense of diere of dinge seën, dan laat Hy dit goed gaan met hulleseën jou, meer as vir al die ander vroue. Hy seën ook die kind wat in jou is. 43Dit is vir my wonderlik dat jy na my toe gekom het, jy, die ma van my Here. 44Toe jy my groet en ek jou stem hoor, was die kind binne-in my baie bly, en hy het geskop. 45Jy sal gelukkig wees, want jy het geglo dat die Here sal doen wat Hy vir jou belowe het.”
Maria prys die Here
46Toe het Maria gesê:
Ek prys die Here
met my hele hart.
47My hart is bly oor God
wat my red.
48Hy het my gesien en gehelp,
vir my, sy #1:48 nederig: Nie hoogmoedig nie. Nederige mense is mense wat hulle nie verbeel dat hulle belangrik is nienederige #1:48 dienaar: Dienaars van God *eer en dien Goddienaar.
Van nou af sal al die mense sê
ek is baie gelukkig,
49want God wat alles kan doen,
het wonderlike dinge
vir my gedoen.
Sy Naam is #1:49 heilige Naam: Die Naam van die Here sê wie Hy is. Hy is *heilig, daarom is sy Naam heiligheilig.
50Hy sal altyd goed wees
vir die mense wat Hom #1:50 eer: Wanneer mense die Here eer, dan respekteer en dien hulle Homeer.
51Hy het gewys Hy is sterk.
Hy het die hoogmoedige mense
weggejaag na al die kante toe.
52Hy het konings laat ophou regeer,
maar Hy het mense
wat nie belangrik is nie,
belangrik gemaak.
53Hy het vir honger mense
genoeg kos gegee,
maar vir die ryk mense
het Hy niks gegee nie.
54Hy het sy volk Israel gehelp,
Hy het onthou dat Hy belowe het
om goed te wees vir hulle,
55vir ons #1:55 voorvaders: Die eerste pa in 'n familie en elke pa daarna tot by iemand se eie oupa of pavoorvaders,
vir Abraham en sy #1:55 nageslag van Abraham: Al die Israeliete. Abraham was hulle *voorvader. Die Here het met Abraham 'n *verbond gemaaknageslag,
vir altyd.
56Maria het omtrent drie maande by Elisabet gebly, en toe het sy teruggegaan na haar huis.
Elisabet kry 'n seuntjie
57Toe Elisabet se baba later gebore is, was dit 'n seuntjie. 58Haar bure en familie het gehoor dat die Here goed was vir haar en hulle was baie bly saam met haar. 59Op die agste dag het die mense gekom om die kindjie te #1:59 besny, besnydenis: Wanneer hulle 'n man of 'n seun besny het, dan het hulle die voorste deel van die vel om sy geslagsorgaan se punt afgesny. Hulle het dit die “besnydenis” genoembesny. Hulle wou hom Sagaria noem. Dit was ook sy pa se naam. 60Maar sy ma het gesê: “Nee, sy naam moet Johannes wees.”
61Die mense het vir haar gesê: “Daar is niemand in jou familie wat die naam Johannes het nie.”
62Hulle het met gebare vir Sagaria gevra wat hy die seuntjie wil noem. 63Sagaria het gesê hulle moet vir hom 'n #1:63 skryfbordjie: 'n Plat stukkie hout. Mense het byewas op die hout gesmeer. Hulle het daarop geskryf met iets wat skerp isskryfbordjie gee en hy het daarop geskryf: “Sy naam is Johannes.”
Almal was verbaas. 64Sagaria kon dadelik weer praat, en hy het God geprys. 65Al die mense wat daar naby gewoon het, was verbaas en bang. Al die mense het gepraat oor alles wat gebeur het, ook die mense wat in die berge in die provinsie Judea gewoon het.
66Almal wat daarvan gehoor het, het daaroor gedink en gesê: “Ons wonder wat sal hierdie seuntjie eendag doen.”
Almal kon sien die Here was by Johannes.
Sagaria prys die Here
67Die Heilige Gees het gekom in Sagaria, Johannes se pa. Sagaria het gepraat soos die #1:67 profeet: Iemand wat boodskappe van die Here na mense toe bring en vir die mense sê wat die Here wil hêprofete en hy het gesê:
68Ons prys die Here,
die God van Israel,
want Hy het na sy volk toe gekom
en Hy het hulle vrygemaak.
69Hy het vir ons
'n sterk #1:69 Redder: 'n Ander Naam vir *die Messias, *die ChristusRedder gestuur,
'n Man van die #1:69 nageslag van Dawid: Die koningsfamilie van die land Juda. Dawid was hulle *voorvadernageslag
van koning Dawid, sy #1:69 dienaar: 'n Dienaar van die Here behoort aan die Here, en die Here het hom gekies om iets baie spesiaal te doendienaar.
70Die Here het belowe
Hy sal dit doen.
Sy #1:70 gewyde profete: *Profete wat vir die Here werk en wat sy boodskap moet bringgewyde profete
het dit lank gelede gesê.
71Die Here red ons van ons vyande
en van die mense wat vir ons haat.
72Hy het nou gedoen wat Hy
vir ons #1:72 voorvaders: Die eerste pa in 'n familie en elke pa daarna tot by iemand se eie oupa of pavoorvaders belowe het
toe Hy gesê het Hy sal
goed wees vir hulle.
Hy het onthou dat Hy
'n #1:72 gewyde verbond: Die *verbond wat die Here met *Abraham gemaak het. Omdat Hy dit gemaak het, is dit *gewydgewyde verbond
gemaak het met hulle.
73Die Here het vir ons
voorvader Abraham belowe
74dat Hy ons sal red
van ons vyande.
Hy het gesê ons sal nie
bang wees nie,
ons sal Hom aanbid,
75ons sal net vir Hom dien
en altyd lewe soos Hy wil hê.
76En jy, kindjie, jy sal 'n profeet
wees van die #1:76 Hoogste God: 'n Naam vir die Here. Dit beteken dat Hy belangriker is as almal en allesHoogste God.
Jy sal die pad gereedmaak
vir die Here, en dan sal Hy kom.
77Jy sal vir sy mense vertel
dat God hulle sonde vergewe
en dat Hy hulle so sal red.
78God sal dit alles doen
omdat Hy baie goed wil wees
vir die mense wat
aan Hom behoort.
Die Here sal na ons toe kom.
Hy sal die son wees wat uit
die hemel kom en op ons skyn.
79Sy lig sal skyn oor almal
wat in die donker is,
oor almal wat in die diep
donker is.
Die Here sal ons lei,
en daar sal vrede wees.
80Johannes het groot geword, sy liggaam en sy gees het sterk geword. Hy het in die woestyn gewoon totdat hy begin preek het vir die mense van Israel.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal