Genesis 49
ABA
49
Jakob seën sy seuns
1Jakob het sy seuns geroep en gesê:
“Kom hier na my toe
sodat ek vir julle kan vertel
wat later met julle #49:1 nageslag: Mense wat dieselfde *voorvader hetnageslag
sal gebeur.
2Kom hier en luister,
seuns van Jakob.
Kom luister na julle pa Jakob.
3“Ruben, jy was my eerste kind.
Jy is gebore toe ek jonk
en sterk was,
jy is my beste
en belangrikste seun.
4Maar jy sal nie die belangrikste
bly nie,
want jy het 'n verkeerde ding
gedoen.
Jy was soos water wat oor
die walle stroom.
Jy het seks gehad met
jou pa se vrou,
jy het my bed
# 49:4 onrein: Iemand of iets wat onrein is, mag nie in die *tempel kom om die Here te dien nie, en hy mag ook nie naby iemand of iets kom wat *rein is nie. Wanneer iets onrein is, dan mag 'n mens wat rein is, dit nie gebruik of eet of daaraan raak nie onrein gemaak.
5“Simeon en Levi is broers
wat dieselfde is.
Hulle is lief om te baklei.
6Hulle kom bymekaar
en maak planne,
maar ek wil nie daar saam met
hulle wees nie,
want hulle het mense
doodgemaak toe hulle
kwaad was.
Hulle het wrede dinge gedoen
aan diere
en hulle het die diere
se hakskene afgesny
omdat hulle lus was
om dit te doen.
7Ek #49:7 vervloek: Wanneer mense iemand vervloek, dan vra hulle dat die Here of die *gode dit sleg moet laat gaan met hom en dat die Here of die gode hom moet laat sterfvervloek hulle
omdat hulle so baie
kwaad geword het.
Hulle sal nie bymekaar
kan bly nie,
hulle sal woon tussen
die ander mense,
oral in die land Israel.
8“Juda, jou broers sal jou prys.
Jy sal jou vyande oorwin en
jy sal regeer oor jou broers.
9My seun Juda,
jy is soos 'n jong leeu
wat opstaan nadat hy
'n bok gevang het.
Jy gaan lê soos 'n leeu
wat gaan slaap,
en almal is bang om jou te pla.
10Daar sal altyd 'n koning
in jou nageslag wees.
Hy sal regeer totdat #49:10 Silo: Miskien die naam van 'n koning wat sou kom om oor Juda te regeerSilo kom.
Baie volke sal gehoorsaam
wees aan hom.
11Hy sal die beste
# 49:11 wingerdstokke: Druiwebome wingerdstokke hê
en hy sal sy donkie
daaraan vasmaak.
Hy sal so baie wyn hê
dat hy sy klere daarin
kan was.
12Sy oë sal meer blink as wyn,
sy tande sal witter wees as melk.
13“Sebulon sal naby die see woon,
by die strand waar die bote is.
Hy sal grond hê tot by
die stad Sidon.
14“Issaskar is soos 'n sterk donkie
wat tussen die saalsakke lê.
15Hy sal 'n goeie rusplek
en 'n mooi land sien.
Hy sal tevrede wees
om hard te werk daarvoor,
ja, hy sal soos 'n #49:15 slaaf: 'n Slaaf is 'n mens wat aan iemand anders behoort en wat vir hom moet werkslaaf werk.
16“My seun Dan sal seker maak
dat mense reg doen
aan sy volk,
want hulle is ook
een van die #49:16 stam: 'n Klomp families wat almal dieselfde *voorvader het. Die stamme van Israel was die *nageslag van die twaalf seuns van Jakobstamme
van Israel.
17Dan is soos 'n slang langs die pad.
Hy is soos 'n horingslang
wat die perd
se hakskeen byt,
sodat die man wat op
die perd ry,
agteroor val.
18“Here, Ek wag dat U my help.
19“'n Klomp rowers
sal vir Gad aanval,
maar hy sal hulle wegjaag,
hy sal van agter kom en hy
sal hulle aanval.
20“Aser sal goeie kos eet.
Hy sal kos eet wat konings
altyd eet.
21“Naftali is soos 'n takbok
wat vry rondloop.
Hy sal 'n mooi nageslag hê.
22“Josef is soos 'n jong
vrugteboom by 'n fontein.
Sy takke groei oor die muur.
23Baie mense sal hom aanval
en hulle sal hom met pyl
en boog skiet.
Hulle sal hom laat swaarkry,
24maar hy sal hulle oorwin.
Sy boog en sy arms is sterk,
want die sterk #49:24 God van Jakob: God van IsraelGod van Jakob
help hom.
Die God wat die #49:24 Rots van Israel: 'n Ander Naam vir die HereRots
van Israel is,
is sy #49:24 Herder: Die eienaar van die skape wat vir hulle sorg en hulle oppas. Die Bybel sê partymaal die volk Israel is die skape van die Here, en Hy is self hulle Herder wat vir hulle sorg en hulle oppasHerder.
25Josef, die God van jou pa
sal jou help,
die #49:25 Almagtige: Die Naam “God die Almagtige” of “Almagtige God” of “Almagtige” is een van die Name vir die Here. Dit beteken dat Hy alles kan doen wat Hy wil doenAlmagtige God
sal jou #49:25 seën: Wanneer die Here mense of diere of dinge seën, dan laat Hy dit goed gaan met hulleseën.
Hy sal jou seën met reën
uit die hemel en met
water uit die grond.
Hy sal die ma's seën
sodat hulle baie kinders
kan kry en melk sal hê
vir die kinders.
26My seun, ek #49:26 seën: Wanneer mense ander mense seën, dan sê hulle dat die Here dit goed sal laat gaan met daardie menseseën jou meer
as my ander kinders.
Die seën sal aanhou
so lank soos die berge
en heuwels daar is.
Met Josef sal dit goed gaan,
want hy sal die leier
van sy broers wees.
27“Benjamin is soos 'n wolf
wat ander diere doodmaak.
In die oggend en in die aand
eet hy die diere wat hy
gevang het
en hy gee dit vir sy kleintjies.”
28Dit is die twaalf stamme van Israel, en dit is wat hulle pa vir hulle gesê het. Hy het hulle geseën, en hy het vir elke stam sy eie seën gegee.
Jakob se dood en begrafnis
29Jakob het vir sy seuns gesê: “Wanneer ek sterf, dan moet julle my gaan begrawe by my #49:29 voorvaders: Die eerste pa in 'n familie en elke pa daarna tot by iemand se eie oupa of pavoorvaders in die grot op die grond wat aan Efron die Hetiet behoort het. 30Die grot en grond van Makpela is naby Mamre in Kanaän. Dit is die grond wat Abraham van Efron, die Hetiet, gekoop het om daar 'n #49:30 graf, grafkamer: In die tyd van die Bybel het die mense grafkamers in rots uitgekap of grafkamers van klip gebou. Partymaal was die graf 'n grot of 'n *kelder onder die grond. Hulle het lede van een familie in dieselfde graf begrawe, en die familie kon ook ander mense in hulle graf laat begrawegraf te hê. 31Abraham se familie het hom en sy vrou Sara daar begrawe, en ook vir Isak en sy vrou Rebekka, en vir Lea. 32Abraham het die grond en die grot daarop van die Hetiete gekoop.”
33Toe Jakob klaar met sy seuns gepraat het, het hy weer gaan lê en hy het gesterf.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal