Genesis 33
ABA
33
Jakob en Esau ontmoet mekaar
1Jakob het gekyk en hy het vir Esau gesien wat na hom toe aankom. Daar was 400 manne by Esau. Jakob het toe die kinders verdeel tussen Lea en Ragel en die twee #33:1 slavin: 'n Vrou wat 'n *slaaf isslavinne. 2Hy het die slavinne en hulle kinders voor laat loop. Agter hulle het Lea en haar kinders geloop, en Ragel en Josef was laaste. 3Jakob het voor hulle geloop en hy het sewe maal laag gebuig, tot hy by sy broer gekom het. 4Esau het na hom toe gehardloop en hy het vir Jakob omhels. Hy het sy arms om Jakob se nek gesit en hom gesoen, en hulle het gehuil. 5Toe Esau kyk, sien hy die vroue en die kinders en hy vra: “Wie is hierdie mense by jou?”
Jakob het geantwoord: “Dit is die kinders wat God vir my gegee het. God was baie goed vir my.”
6Toe kom die slavinne en hulle kinders nader en hulle buig voor Esau, 7en ná hulle kom ook Lea en haar kinders nader en hulle buig. Laaste het Josef en Ragel nader gekom en hulle het gebuig.
8Toe vra Esau: “Hoekom het jy al daardie goed vir my gegee?”
En Jakob antwoord: “Dit is 'n present sodat Meneer vriendelik sal wees met my.”
9Toe sê Esau: “My broer, ek het self baie goed. Hou dit alles, dit moet joune bly.”
10Maar Jakob het gesê: “Nee, as Meneer vriendelik wil wees met my, dan moet jy asseblief my present aanvaar, want ek het dit vir jou gegee soos 'n mens iets vir God gee. En jy was vriendelik met my. 11Neem asseblief die present wat ek vir jou gebring het, want God was goed vir my, en ek het alles wat ek moet hê.”
So het Jakob aangehou, en Esau het toe die present geneem.
12Esau het vir Jakob gesê: “Kom ons gaan verder. Ek sal voor jou gaan.”
13Maar Jakob het vir hom gesê: “Meneer, jy weet die kinders by ons is klein en swak. Ek moet ook nog die skape en beeste oppas, en die lammers en kalwers wat aan hulle suip. Hulle sal doodgaan as ek hulle net een dag te vinnig aanjaag. 14Meneer, gaan asseblief voor my. Dan kan ek stadig agter jou loop, so vinnig soos die diere en die kinders kan loop, totdat ek by Meneer in Seïr-land kom.”
15Toe sê Esau: “Ek sal party van my manne by jou laat bly.”
Maar Jakob sê: “Hoekom wil jy dit doen? Glo my asseblief.”
16Esau het daardie dag teruggegaan na Seïr-land. 17Jakob het na 'n ander plek gegaan en hy het daar vir hom 'n huis gebou. Hy het takke geneem en hy het veekrale gemaak vir sy skape en bokke. Daarom het hulle die plek #33:17 Sukkot: Die naam beteken “Krale.” Krale is stukke grond. Daar is mure om die grond. Hulle het diere in die krale gehouSukkot genoem.
Jakob koop grond by Sigem
18Jakob het later veilig aangekom in Sigem se stad in Kanaän. Hy het van die stad Paddan-Aram daarnatoe gegaan. Hy het sy tente naby die stad opgeslaan. 19Hy het die stuk grond gekoop waar hy sy tente opgeslaan het. Hy het dit gekoop by die seuns van Gamor, Sigem se pa. Hy het 100 #33:19 kesita: 'n Geldstuk. Ons weet nie hoeveel dit geweeg het niekesita daarvoor betaal. 20Jakob het daar 'n #33:20 altaar: 'n Tafel van klip of metaal of grond. Mense het daarop *ge-offeraltaar gebou en hy het dit genoem “Die God van Israel is God, net Hý is God.”

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal