Genesis 28
ABA
28
1Isak het vir Jakob geroep en hy het hom #28:1 seën: Wanneer mense ander mense seën, dan sê hulle dat die Here dit goed sal laat gaan met daardie mensegeseën en gegroet. Hy het vir hom gesê: “Jy mag nie trou met 'n meisie van Kanaän nie. 2Jy moet na die land Paddan-Aram gaan, na jou oupa Betuel se familie toe, jy moet met een van die dogters van jou oom Laban trou. 3God die #28:3 Almagtige: Die Naam “God die Almagtige” of “Almagtige God” of “Almagtige” is een van die Name vir die Here. Dit beteken dat Hy alles kan doen wat Hy wil doenAlmagtige sal jou #28:3 seën: Wanneer die Here mense of diere of dinge seën, dan laat Hy dit goed gaan met hulleseën. Hy sal jou #28:3 vrugbaar: Wanneer mense vrugbaar is, dan kry hulle baie kindersvrugbaar maak en Hy sal vir jou 'n groot #28:3 nageslag: Mense wat dieselfde *voorvader hetnageslag gee. Jy sal die #28:3 voorvader: Die eerste pa in 'n familie. Die hele familie is sy *nageslagvoorvader van 'n baie groot volk word. 4God sal jou seën soos Hy vir Abraham geseën het. Hy sal jou en ook jou nageslag seën. Hy sal vir jou die land gee waar jy nou 'n #28:4 vreemdeling: Iemand wat in 'n ander land of stad woon, nie by sy eie mense nie. Die mense van daardie plek laat hom toe om daar te woonvreemdeling is. Dit is die land wat Hy vir Abraham gegee het. Dit sal jou land wees.”
5So het Isak vir Jakob weggestuur. Jakob het na Paddan-Aram gegaan, na die Arameër Laban toe. Laban was die seun van Betuel en die broer van Rebekka. Rebekka was Jakob en Esau se ma.
Esau trou met nog 'n vrou
6Esau het gesien dat Isak vir Jakob #28:6 seën: Wanneer mense ander mense seën, dan sê hulle dat die Here dit goed sal laat gaan met daardie mensegeseën het en hom weggestuur het na die land Paddan-Aram. Isak het vir Jakob gesê dat hy moet gaan trou met een van daardie meisies. Isak het hom geseën en gesê hy mag nie trou met een van die meisies van die land Kanaän nie.
7Esau het gesien dat Jakob na sy pa en ma geluister het en na Paddan-Aram gegaan het. 8Hy het besef dat sy pa Isak nie van die meisies van Kanaän hou nie. 9Toe gaan Esau na Ismael toe. Ismael was Abraham se seun. Esau het ander vroue gehad, maar hy trou toe ook met Magalat, Ismael se dogter. Sy was Nebajot se suster.
Jakob droom by Bet-El
10Jakob het van die stad Berseba na die stad Haran gegaan. 11Toe die son ondergegaan het, het hy by 'n plek gekom waar hy die nag kon slaap. Hy het 'n klip onder sy kop gesit en hy het aan die slaap geraak. 12Hy het gedroom dat daar 'n leer op die aarde staan, en die boonste punt van die leer is in die hemel. Die #28:12 engel: 'n *Dienaar van die Here wat in die hemel by Hom is en wat Hy partymaal na mense toe stuurengele van God het op en af geklim teen die leer. 13Toe kom staan die Here by hom en Hy sê vir Jakob: “Ek is die Here, die God van jou oupa Abraham en die God van jou pa Isak. Hierdie land waar jy nou is, sal Ek vir jou en jou #28:13 nageslag: Mense wat dieselfde *voorvader hetnageslag gee. 14Jou nageslag sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal nog meer grond kry, na die weste, na die ooste, na die noorde en na die suide. Al die volke van die aarde sal My vra om hulle te #28:14 seën: Wanneer die Here mense of diere of dinge seën, dan laat Hy dit goed gaan met hulleseën soos Ek jou en jou nageslag sal seën. 15Ek sal by jou wees en Ek sal jou beskerm op elke plek waar jy gaan en Ek sal jou terugbring na hierdie land. Ek sal jou nooit los nie totdat Ek gedoen het wat Ek vir jou belowe het. Dit is seker.”
16Toe Jakob wakker word, sê hy: “Die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie.”
17Hy het bang geword en gesê: “Hierdie plek laat my bang word. Dit is die huis van God, dit weet ek nou, dit is die #28:17 poort: 'n Hek of deur in die muur om 'n stad of 'n huis. Wanneer Jakob sê dat Bet-El die poort van die hemel is, dan beteken dit dat hy in Bet-El naby die Here ispoort van die hemel.”
18Toe Jakob die oggend vroeg opstaan, neem hy die klip wat onder sy kop was, en hy sit dit regop sodat dit 'n #28:18 gedenksteen: 'n Klip wat regop staan en wat mense laat onthou wat daar gebeur hetgedenksteen kan wees. Hy het toe olyf-olie op die klip uitgegooi 19en hy het die plek #28:19 Bet-El: Die naam beteken “Huis van God”Bet-El genoem. Die plek se naam was voorheen Lus.
20Jakob het belowe en gesê: “God sal my God wees as Hy by my sal wees en my sal beskerm op hierdie pad waar ek gaan loop. Hy sal my God wees as Hy vir my kos en klere sal gee 21en my veilig laat terugkom by my pa se familie. 22Dan sal hierdie klip wat ek regop gesit het sodat dit 'n gedenksteen kan wees, vir my 'n plek wees waar God is. Dan sal ek ook vir U 'n #28:22 tiendes: Die Israeliete moes een tiende van alles wat hulle geplant het en van hulle kalwers en lammers na die *tempel bring sodat die *priesters dit kon gebruiktiende teruggee van alles wat U vir my gee. Dit belowe ek.”

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal