Genesis 21
ABA
21
Isak word gebore
1Die Here het aan Sara gedink en Hy het vir haar gedoen wat Hy belowe het. 2Sara het swanger geword en sy het vir Abraham 'n seun gekry toe hy al oud was. Sy het die seun gekry op die tyd wat God gesê het dit sal gebeur. 3Abraham het sy seun Isak genoem, die seun wat hy en Sara gekry het. 4Abraham het sy seun Isak #21:4 besny, besnydenis: Wanneer hulle 'n man of 'n seun besny het, dan het hulle die voorste deel van die vel om sy geslagsorgaan se punt afgesny. Hulle het dit die “besnydenis” genoembesny toe hy ag dae oud was. Hy het dit gedoen soos God vir hom gesê het. 5Abraham was 100 jaar oud toe sy seun Isak gebore is. 6Sara het gesê: “Die mense sal nou lag oor wat God met my gedoen het. Almal wat van Isak hoor, sal vir my lag. 7Niemand sou voorheen vir Abraham gesê het dat kinders aan my bors sou drink nie, maar ek en Abraham het 'n seun gekry toe hy al oud was.”
Abraham stuur vir Hagar en Ismael weg
8Die kind Isak het grootgeword en opgehou om aan Sara te drink. Op daardie dag, toe Sara vir Isak #21:8 speen: Wanneer 'n ma 'n kind speen, dan hou sy op om hom aan haar bors te laat drinkgespeen het, het Abraham 'n groot fees gehou. 9Toe sien Sara dat Ismael lag. Ismael was die seun wat Hagar, die #21:9 slavin: 'n Vrou wat 'n *slaaf isslavin uit Egipte, vir Abraham gekry het. 10Sara sê toe vir Abraham: “Jaag hierdie slavin en haar seun weg. Hierdie seun van die slavin mag nie #21:10 erf: Iemand erf sy pa se goed wanneer hy sy pa se goed kry nadat sy pa gesterf heterf saam met my seun Isak nie.”
11Abraham het gedink dit is verkeerd wat Sara gesê het oor sy seun Ismael. 12Maar God het vir Abraham gesê: “Moenie dink dit is verkeerd wat Sara gesê het oor jou seun en oor jou slavin nie. Luister na alles wat sy vir jou sê, want die #21:12 nageslag: Mense wat dieselfde *voorvader hetnageslag van Isak sal jóú nageslag wees. 13Maar Ek sal die seun van jou slavin ook 'n volk laat word, want hy is jou kind.”
14Abraham het vroeg die volgende oggend brood en 'n velsak vol water geneem en hy het dit vir Hagar gegee. Hy het dit op haar skouer gesit en hy het haar en die kind weggestuur. Hagar het gegaan en sy het in die Berseba-woestyn #21:14 rondswerf: Altyd van een plek na 'n ander plek gaan en nie 'n woonplek hê waar sy lank bly nierondgeswerf. 15Toe die water in die velsak op was, het sy die kind onder 'n boompie neergesit. 16Sy het 'n bietjie verder gaan sit, omtrent so ver soos 'n mens met 'n pyl kan skiet. Sy het gesê: “Ek wil nie sien hoe my kind sterf nie.”
Sy het 'n bietjie verder gaan sit en sy het hard begin huil.
17God het gehoor dat die seun huil. Die #21:17 Engel van God: 'n Spesiale *engel wat na mense toe kom om die werk van God te doen. Partymaal is dit 'n Naam vir GodEngel van God het uit die hemel met Hagar gepraat en Hy het vir haar gevra: “Wat is fout, Hagar? Moenie bang wees nie, want God het gehoor dat die seun huil daar waar hy lê. 18Staan op en tel jou kind op. Help hom, want Ek sal hom 'n groot volk laat word.”
19God het Hagar se oë oopgemaak, en sy het 'n fontein gesien. Sy het die velsak vol water gaan maak en sy het haar seun daarvan laat drink.
20God was altyd by Ismael. Hy het grootgeword en in die woestyn gewoon. Hy het geleer om baie goed met 'n pyl en boog te skiet. 21Hy het in die Paran-woestyn gewoon. Sy ma het vir hom 'n vrou uit Egipte gekry, en hy het met haar getrou.
Abraham en Abimelek maak 'n ooreenkoms
22In daardie tyd het koning Abimelek en Pikol, die hoof van sy #21:22 leër: Die *offisiere en soldate wat saam oorlog kan maak teen 'n vyandleër, vir Abraham gesê: “God help jou met alles wat jy doen. 23Jy moet nou belowe dat jy nie vals sal wees teen my of teen my kinders of my #21:23 nageslag: Mense wat dieselfde *voorvader hetnageslag nie. Ek was vriendelik met jou, en jy moet ook vriendelik wees met my en met hierdie land waar jy 'n #21:23 vreemdeling: Iemand wat in 'n ander land of stad woon, nie by sy eie mense nie. Die mense van daardie plek laat hom toe om daar te woonvreemdeling is.”
24Abraham het gesê: “Ek belowe.”
25Later het Abimelek se manne 'n #21:25 put: 'n Gat in die grond of in klip. Partymaal was daar water in die gat, en partymaal het mense iets daarin gebêre. In die tyd van die Bybel het mense partymaal droë putte gebruik om mense in te hou soos in tronkeput van Abraham vir hulleself gevat. Abraham het by Abimelek daaroor gekla. 26Maar Abimelek het gesê: “Ek weet nie wie dit gedoen het nie. Jy het ook nie voorheen vir my daarvan vertel nie. Ek het vandag die eerste maal daarvan gehoor.”
27Abraham neem toe skape, bokke en beeste, en hy gee dit vir Abimelek. So het hulle twee 'n #21:27 ooreenkoms: Wanneer mense 'n ooreenkoms maak, dan belowe hulle om mekaar te help of om reg te doen aan mekaar sodat daar vrede tussen hulle sal wees, of hulle belowe om iets vir mekaar te doenooreenkoms gemaak.
28Maar Abraham het sewe skaap-lammers apart gehou, 29en Abimelek het vir Abraham gevra: “Wat wil jy doen met daardie sewe lammers wat jy apart gehou het?”
30Abraham het geantwoord: “Jy moet hierdie sewe lammers van my neem. As jy dit neem, dan sal dit beteken jy weet dat dit ek is wat hierdie put gegrawe het, nie jou manne nie.”
31Daarom noem hulle die plek #21:31 Berseba: Die naam beteken partymaal “*Put waar hulle 'n *ooreenkoms gemaak het en gesê het God is die *getuie.” Partymaal beteken dit “Sewe-put”Berseba, want hulle twee het daar 'n ooreenkoms gemaak. Hulle het belowe dat hulle nie die ooreenkoms sal breek nie. 32Nadat hulle die ooreenkoms by Berseba gemaak het, het Abimelek en Pikol, die hoof van sy leër, teruggegaan na die Filistyne se land.
33Abraham het 'n tamariskboom by Berseba geplant. Hy het die Here, die ewige God, aanbid. 34Abraham het lank in die Filistyne se land gewoon. Hulle het hom toegelaat om daar te woon.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal