1 Samuel 7
ABA
7
1Die manne van Kirjat-Jearim het toe gekom en hulle het die kis na die huis van Abinadab gebring. Die huis was op die heuwel. Hulle het Abinadab se seun Eleasar #7:1 wy: Iets of iemand vir die Here gee of aan Hom belowegewy om die kis van die Here op te pas. 2Die kis van die Here het lank in Kirjat-Jearim gebly, dit was 20 jaar daar.
Die Israeliete oorwin die Filistyne
Al die Israeliete het gehuil en getreur en hulle het gevra dat die Here hulle moet help teen die Filistyne. 3Samuel het vir al die Israeliete gesê: “As julle met julle hele hart terugkom na die Here toe, en julle gooi die #7:3 gode: Mense het verskillende dinge aanbid omdat hulle gedink het daardie dinge regeer hulle lewens. Hulle het daardie dinge “gode” genoemgode van ander volke weg en ook die #7:3 Astartes: Vroulike *afgode. Mense het hulle saam met die *Baäls gedienAstartes, en as julle net vir die Here lief is en julle dien net vir Hom, dan sal Hy julle red van die Filistyne.”
4Die Israeliete het toe die #7:4 Baäl: 'n *Afgod. Die mense het gedink dit is hy wat die grond en die diere en die mense *vrugbaar maak, sodat daar baie koring en vrugte, baie kalwers en lammers en baie kinders sal weesBaäls en die Astartes weggegooi en hulle het net vir die Here gedien. 5Samuel het gesê: “Julle moet al die Israeliete by die stad Mispa laat bymekaarkom, dan sal ek tot die Here bid vir julle.”
6Hulle het toe by Mispa bymekaargekom en water geskep en vir die Here #7:6 drank-offers: *Offers van wyn of olyf-olie of waterdrank-offers uitgegooi. Hulle het daardie dag #7:6 vas: Nie eet of drink niegevas en gesê: “Ons het sonde gedoen teen die Here.”
Samuel was die leier van die Israeliete in Mispa. 7Die Filistyne het gehoor dat die Israeliete in Mispa bymekaargekom het, en die leiers van die Filistyne het na die Israeliete toe gekom. Toe die Israeliete dit sien, het hulle bang geword vir die Filistyne 8en hulle het vir Samuel gesê: “Jy moenie ophou om vir ons te bid tot die Here ons God nie. Jy moet vir Hom vra om ons te help en om ons te red van die Filistyne.”
9Samuel het 'n lam geneem wat nog aan sy ma gedrink het en hy het die lam #7:9 offer: Wanneer iemand ge-offer het, dan het hy iets vir die Here of vir 'n ander *god gegee. Partymaal het hy self verder met die offer gewerk, partymaal het hy dit na 'n *tempel of 'n *altaar gebring. Die *priesters het daar dan verder daarmee gewerk. 'n Offer is 'n present vir die Here of vir 'n ander godge-offer. Dit was 'n #7:9 brand-offer: 'n *Offer wat die mense vir die Here of vir ander *gode gegee het. Die *priester het dit heeltemal verbrand op die *altaarbrand-offer vir die Here. Samuel het gebid en gevra dat die Here hulle moet help, en die Here het geluister na sy gebed. 10Samuel was besig om die brand-offer vir die Here te bring, toe kom die Filistyne nader om oorlog te maak teen die Israeliete. Die Here het daardie dag 'n harde donderslag oor die Filistyne laat slaan, en Hy het hulle baie bang laat word. Die Israeliete het gewen teen die Filistyne. 11Die manne van Israel het uit Mispa gegaan en hulle het die Filistyne gevolg en gejaag tot anderkant die stad Bet-Kar. 12Samuel het 'n klip geneem en hy het dit regop laat staan tussen Mispa en Sen. Hy het die klip genoem #7:12 Eben-Haeser: Die naam beteken “Helpklip”Eben-Haeser, en gesê: “Die Here het ons tot hier gehelp.”
13Die Filistyne het die oorlog verloor en hulle het nie weer in die Israeliete se land gekom nie. Die Here het die Filistyne laat swaarkry al die jare wat Samuel gelewe het. 14Die Israeliete het die stede tussen Ekron en Gat teruggekry wat die Filistyne van hulle gevat het. Daar was ook vrede tussen die Israeliete en die Amoriete.
Die volk wil 'n koning hê
15Samuel was die leier van die Israeliete al die jare wat hy gelewe het. 16Hy het elke jaar by die stede Bet-El en Gilgal en Mispa gekom en hy was by al hierdie plekke die #7:16 regter: Iemand wat in die hof moet besluit wie het reg gedoen en wie het verkeerd gedoen, en wat die mense moet straf wat verkeerd gedoen hetregter van die Israeliete. 17Daarna het hy dan teruggegaan na Rama, want sy huis was daar en hy was daar ook die regter. Hy het daar in Rama 'n #7:17 altaar: 'n Tafel van klip of metaal of grond. Mense het daarop *ge-offeraltaar gebou vir die Here.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal