1 Samuel 25
ABA
25
Dawid en Nabal en Abigajil
1Toe Samuel gesterf het, het al die Israeliete bymekaargekom en hulle het oor hom #25:1 rou: Wanneer 'n mens rou, dan wys hy dat hy hartseer is omdat iemand gesterf het of omdat iets gebeur het wat hom ontstelgerou. 2Daar was 'n man in die stad Maon. Hy was baie ryk. Hy het 3 000 skape en 1 000 bokke by die stad Karmel gehad. Hy was besig om sy skape en bokke se wol af te skeer by Karmel. 3Die man se naam was #25:3 Nabal: Die naam beteken “*Dwaas” Nabal, en sy vrou was Abigajil. Sy was 'n #25:3 verstandig: 'n Mens is verstandig wanneer hy die regte ding op die regte tyd doen of sêverstandige en 'n mooi vrou, maar hy was 'n hardkoppige en 'n slegte man. Hy was van die #25:3 Kaleb-stam: Die families wat saam die *nageslag is van KalebKaleb-stam. 4Dawid het in die woestyn gehoor dat Nabal besig is om sy skape en bokke te skeer. 5Dawid het tien jongmanne gestuur en hy het vir hulle gesê: “Julle moet na Karmel gaan en wanneer julle by Nabal kom, dan moet julle sê ek het julle gestuur om te hoor hoe dit met hom gaan. 6Julle moet vir hom sê ek sê: ‘Ek bid dat jy gesond sal bly en dat dit goed sal gaan met jou, en ook met jou huisgesin en met alles wat jy het. 7En nou, ek het gehoor dat jy besig is om skape te skeer. Die wagters wat jou diere opgepas het, was by ons, en ons het hulle nie gepla nie. Niks het weggeraak in daardie tyd toe hulle by Karmel was nie. 8Jy kan jou manne vra, hulle sal vir jou sê dit is waar. Jy moet asseblief vriendelik wees met my manne, want vandag is 'n feesdag. Gee asseblief vir hulle en vir my, Dawid, ook van die kos wat jy het.’ ”
9Dawid se manne het vir Nabal alles gaan sê wat Dawid vir hulle gesê het en hulle het gewag. 10Nabal het geantwoord en hy het vir die manne van Dawid gesê: “Wie is Dawid? Wie is die seun van Isai? Daar is vandag baie #25:10 slaaf: 'n Slaaf is 'n mens wat aan iemand anders behoort en wat vir hom moet werkslawe wat wegloop van hulle eienaars. 11Ek het my brood en my water en my vleis gereedgemaak vir die mense wat my skape skeer. Moet ek dit nou neem en vir julle gee? Ek weet nie van waar julle kom nie.”
12Dawid se manne het toe omgedraai en teruggekom en hulle het vir Dawid kom sê wat Nabal alles gesê het. 13Toe sê Dawid vir sy manne: “Maak vas julle swaarde.”
Almal het hulle swaarde vasgemaak, en Dawid het dit ook gedoen. Omtrent 400 manne het saam met Dawid gegaan, en 200 manne het by die goed gebly. 14Maar een van Nabal se manne het vir Abigajil gaan sê: “Weet jy dat Dawid #25:14 boodskapper: Iemand wat vir ander mense moet gaan sê wat die persoon sê wat hom gestuur hetboodskappers uit die woestyn gestuur het om ons meneer te groet? Ons meneer het hulle toe #25:14 beledig: Vir iemand iets sê wat wys jy respekteer hom niebeledig. 15Maar Dawid se manne was baie goed vir ons. Daardie tyd toe ons rondgetrek het en toe hulle saam met ons in die veld was, het niks weggeraak nie. 16Hulle het ons in die dag en in die nag beskerm toe ons saam met hulle was en die skape opgepas het. 17En nou, jy moet dit weet en jy moet dink wat jy kan doen, want dit sal sleg gaan met ons meneer en met almal in sy huisgesin. Hy is 'n slegte man, dit help nie om met hom te praat nie.”
18Abigajil het toe gou gemaak. Sy het 200 brode geneem en twee velsakke wyn en vyf skape wat hulle klaar geslag het en vyf #25:18 sea: Een sea was omtrent 7,3 liter koring of *gars of meel. 'n Sea koring het omtrent 5,5 kilogram geweeg, en 'n sea gars het 4,4 kilogram geweegsea gebraaide koring en 100 koeke rosyne en 200 koeke gedroogde vye. Sy het dit op donkies gelaai 19en sy het vir haar slawe gesê: “Julle moet voor my gaan, ek sal later kom.”
Sy het niks vir haar man Nabal gesê nie. 20Sy het op 'n donkie gery en teen die ander kant van die berg afgegaan en daar kry sy toe vir Dawid en sy manne wat na haar toe aankom. 21Dawid het gedink: Ek het alles in die woestyn opgepas wat aan hierdie man behoort, maar dit het my niks gehelp nie. Daar het niks van hom weggeraak nie. Ek was goed vir hom, maar hy het slegte dinge gedoen aan my. 22Ek sal hom doodmaak. God moet my straf, Hy moet aanhou om my te straf as ek een man of seun van Nabal lewendig laat oorbly.
23Toe Abigajil vir Dawid sien, het sy van die donkie afgeklim en laag voor Dawid gebuig, haar gesig was teen die grond. 24Sy het by Dawid se voete gaan lê en gesê: “Meneer, dit is my skuld. Ek wil asseblief met jou praat, jy moet luister na my. 25Meneer, jy moet asseblief nie dink aan wat hierdie slegte man Nabal gesê het nie, want hy is soos sy naam sê. Sy naam is Nabal en hy is 'n #25:25 dwaas: Iemand wat dwaas is, is dom, want hy doen nie wat die Here wil hê niedwaas. Ek het nie Meneer se manne gesien wat jy gestuur het nie. 26Maar nou, Meneer, so seker soos die Here lewe en so seker soos jy lewe, dit is die Here wat keer sodat jy nie #25:26 onskuldig: Nie verkeerd gedoen nie. Onskuldige mense is mense wat nie verkeerd gedoen het nieonskuldige mense doodmaak wanneer jy jou vyande wil straf nie. Ek bid dat dit met jou vyande sal gaan soos met Nabal. Ek bid dat dit ook so sal gaan met almal wat wil hê dat dit sleg moet gaan met Meneer. 27En nou, ek het hierdie presente vir Meneer gebring sodat jy dit kan gee vir die manne wat jou volg. 28Vergewe my asseblief as ek iets verkeerd gedoen het. Die Here sal jou en jou familie altyd beskerm, want Meneer veg die oorloë van die Here. Jy moet niks doen wat verkeerd is nie, so lank soos jy lewe. 29Wanneer iemand jou jaag en jou wil doodmaak, dan sal jou God die Here jou beskerm, Hy sal jou vyande weggooi soos 'n mens 'n klip weggooi met 'n #25:29 slingervel: 'n Riem of tou waarmee iemand klippe ver en vinnig kan gooislingervel. 30Die Here sal met Meneer doen wat Hy gesê het. Hy sal dit goed laat gaan met jou, en Hy sal jou die koning van Israel maak. 31Dan sal jy nie #25:31 skuldig: Wanneer iemand skuldig is, dan is dit seker dat hy verkeerd gedoen hetskuldig voel nie, want dan het jy nie vandag onskuldige mense doodgemaak en self mense gestraf nie. Wanneer die Here dit dan goed laat gaan met Meneer, dan moet jy my nie vergeet nie.”
32Toe sê Dawid vir Abigajil: “Ek prys die Here, die God van Israel, wat jou vandag na my toe gestuur het. 33En ek prys jou wat so verstandig is. Jy het my vandag gekeer en ek het nie onskuldige mense doodgemaak en self mense gestraf nie. 34Want so seker soos die Here, die God van Israel, lewe, as jy nie gou gemaak het en na my toe gekom het nie, dan sou nie een man of seun van Nabal môre vroeg nog gelewe het nie. Die Here het my gekeer sodat ek nie aan jou iets gedoen het wat sleg is nie.”
35Dawid het die kos geneem wat Abigajil gebring het en hy het vir haar gesê: “Gaan huis toe, jy moenie bekommerd wees nie. Ek het gehoor wat jy gesê het en ek sal doen wat jy gevra het.”
36Toe Abigajil by Nabal kom, was hy besig om #25:36 feesvier: Lekker eet en bly weesfees te vier in sy huis. Dit was 'n fees soos die fees van 'n koning. Hy het gelukkig gevoel en hy het baie dronk geword. Abigajil het vir Nabal niks vertel nie, sy het gewag tot vroeg die volgende oggend.
37Die volgende oggend toe Nabal nie meer dronk was nie, het sy vrou vir hom vertel wat gebeur het. Nabal het 'n hartaanval gekry, sy hart het soos klip geword. 38En omtrent tien dae later het die Here vir Nabal laat sterf. 39Toe Dawid hoor dat Nabal dood is, het hy gesê: “Ek prys die Here wat vir Nabal gestraf het omdat hy my beledig het. Die Here het my gekeer, ek het nie 'n slegte ding gedoen nie, en Hy het vir Nabal gestraf omdat hy 'n slegte ding gedoen het.”
Dawid het mense gestuur om vir Abigajil te vra om met hom te trou. 40Die manne van Dawid het by Abigajil in Karmel gekom en hulle het vir haar gesê: “Dawid het ons na jou toe gestuur. Ons moet vir jou vra om met hom te trou.”
41Sy het opgestaan en laag gebuig. Sy het gesê: “Hier is ek, ek sal Dawid se #25:41 slavin: 'n Vrou wat 'n *slaaf isslavin wees en ek sal sy manne se voete was.”
42Abigajil het gou gereedgemaak en sy het op 'n donkie geklim. Haar vyf slavinne het saam met haar geloop. Sy het saam met die boodskappers van Dawid gegaan, en sy het met Dawid getrou. 43Dawid was toe al klaar getroud met Aginoam van Jisreël, en hy het nou twee vroue gehad. 44Dawid was ook getroud met Saul se dogter Mikal, maar Saul het Mikal vir Palti gegee. Palti was die seun van Lajis van die stad Gallim.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal