1 Samuel 18
ABA
18
Jonatan en Dawid maak 'n ooreenkoms
1Nadat Dawid klaar gepraat het met Saul, het Jonatan baie van Dawid begin hou. Hy was lief vir Dawid, so lief soos hy vir homself was. 2Saul het gesê Dawid moet altyd by hom bly, hy moenie weer teruggaan na sy pa se huis nie. 3Jonatan en Dawid het 'n #18:3 ooreenkoms: Wanneer mense 'n ooreenkoms maak, dan belowe hulle om mekaar te help of om reg te doen aan mekaar sodat daar vrede tussen hulle sal wees, of hulle belowe om iets vir mekaar te doenooreenkoms gemaak, want Jonatan was baie lief vir Dawid, so lief soos hy vir homself was. 4Jonatan het sy #18:4 bo-kleed: Die bo-kleed was gewoonlik 'n lang stuk materiaal wat 'n persoon om sy lyf bo-oor sy *onderkleed gedraai hetbo-kleed en sy ander klere uitgetrek en hy het dit vir Dawid gegee, en ook sy swaard en sy pyl en boog en sy belt. 5Dawid het oral gegaan waar Saul hom gestuur het, en dit het goed gegaan met hom. Saul het hom gekies om die hoof te wees oor die manne wat moes oorlog maak, en die manne en ook Saul se #18:5 amptenaar: Iemand wat vir die koning gewerk het en wat hom moes help om die land te regeeramptenare was bly daaroor.
Saul word Dawid se vyand
6Nadat Dawid die Filistyn oorwin het, het Saul en sy manne teruggekom, en toe het daar iets gebeur. Die vroue het uit al die stede van Israel na koning Saul toe gekom. Hulle het gesing en gedans en musiek gemaak met #18:6 tamboeryn: 'n Musiek-instrument. Dit het 'n ronde raam waaroor hulle aan die een kant 'n stuk vel styfgetrek het. Rondom die raam was stukkies yster of *brons wat geraas het wanneer iemand op die vel slaan of die tamboeryn skudtamboeryne en #18:6 driehoek: 'n Musiek-instrument. Dit was 'n lang, dun stuk yster of *brons wat soos 'n driehoek gebuig is. Iemand het met 'n ander stukkie yster of brons teen die driehoek geslaan om musiek te maakdriehoeke. Hulle was vrolik, 7hulle het gelag en gesing en hulle het gesê:
“Saul het duisende manne
oorwin,
maar Dawid het tienduisende
oorwin.”
8Saul het baie kwaad geword, hy het niks daarvan gehou nie. Hy het gesê: “Hulle sê Dawid het tienduisende manne oorwin, maar ek het net duisende oorwin. As hulle so aanhou praat, dan sal hy die koning word in my plek.”
9Daarom het Saul van daardie dag goed gekyk of Dawid iets verkeerd doen. 10Die volgende oggend het 'n #18:10 bose geeste: Slegte geeste. Mense het gedink bose geeste woon in plekke waar daar nie mense woon nie en dit is bose geeste wat mense laat swaarkry of hulle mal maakbose gees in Saul gekom. Saul het soos 'n #18:10 profeet: Iemand wat boodskappe van die Here na mense toe bring en vir die mense sê wat die Here wil hêprofeet gepraat, en Dawid het musiek gemaak soos hy voorheen gedoen het. Saul se spies was in sy hand, 11en hy het die spies na Dawid gegooi, hy wou vir Dawid teen die muur vassteek met die spies. Hy het die spies twee maal gegooi, maar elke maal het Dawid weggespring. 12Saul het bang geword vir Dawid, want die Here was by Dawid en Hy was nie meer by Saul nie. 13Saul het vir Dawid weggestuur van hom. Hy het vir Dawid 'n #18:13 offisier: 'n Soldaat wat die hoof is oor ander soldateoffisier oor 1 000 manne gemaak, en Dawid het die manne gelei. Dit het oral goed gegaan met Dawid. 14Die Here was by hom. 15Saul het gesien dat dit baie goed gaan met Dawid, en hy het bang geword vir Dawid. 16Al die manne van #18:16 Israel: 'n Naam vir die mense in die noorde van die land. Hulle het ná die tyd van koning Salomo hulle eie koning gehad en hulle eie hoofstad, SamariaIsrael en #18:16 Juda: Die mense in die suide van die landJuda het lief geword vir Dawid, want hy het hulle gelei.
17Saul het vir Dawid gesê: “Hier is my oudste dogter Merab. Ek gee haar vir jou om jou vrou te wees. Maar ek wil hê jy moet 'n dapper man wees en jy moet die oorloë van die Here veg.”
Saul het gedink: Ek wil nie self vir Dawid doodmaak nie, die Filistyne sal dit doen.
18Maar Dawid het vir Saul gesê: “Ek en my familie is nie belangrike mense nie. Ek kan nie die koning se skoonseun word nie.”
19En toe die tyd kom dat Merab met Dawid moes trou, het Saul haar laat trou met Adriël van Megola. 20Maar Saul se dogter Mikal was verlief op Dawid, en toe Saul dit hoor, het hy gedink dit is goed. 21Hy het gedink: Ek sal haar vir Dawid gee, maar ek sal dit só doen dat die Filistyne hom kan doodmaak.
Saul het toe 'n tweede maal vir Dawid gesê Dawid kan sy skoonseun word. 22Saul het vir sy #18:22 amptenaar: Iemand wat vir die koning gewerk het en wat hom moes help om die land te regeeramptenare gesê hulle moet privaat met Dawid praat en hulle moet vir hom sê: “Luister, die koning hou van jou, en al sy amptenare is lief vir jou. Jy moet nou die koning se skoonseun word.”
23Toe Saul se amptenare dit vir Dawid sê, het Dawid gesê: “Ek is 'n arm man, ek is nie belangrik nie. Dink julle iemand soos ek kan die koning se skoonseun word?”
24Saul se amptenare het vir Saul vertel wat Dawid gesê het, 25en Saul het gesê hulle moet vir Dawid sê: “Die koning wil net een #18:25 bruidsprys: Die geld wat 'n man moes gee vir die pa van die meisie met wie hy wou troubruidsprys hê, hy wil 100 #18:25 voorhuid: Die voorste deel van die vel om 'n seun of 'n man se geslagsorgaanvoorhuide van Filistyne hê, want hy wil sy vyande straf.”
Saul se plan was dat die Filistyne vir Dawid moes doodmaak. 26Die amptenare het vir Dawid gaan sê wat die koning gesê het, en Dawid het gesê dit is goed, hy sal die koning se skoonseun word. Dawid het nie lank gewag nie. 27Hy het gereedgemaak en gegaan, hy en sy manne, en hulle het 200 Filistyne doodgemaak. Hy het die voorhuide gebring en hy het dit alles vir die koning gegee sodat hy die koning se skoonseun kon word. Saul het toe sy dogter Mikal met Dawid laat trou. 28Saul het gesien en geweet dat die Here by Dawid is. Saul het ook gesien dat sy dogter Mikal lief is vir Dawid. 29Daarom was Saul toe nóg banger vir Dawid en hy was Dawid se vyand sy hele lewe lank. 30Die leiers van die Filistyne het baie maal gekom om oorlog te maak, maar elke maal het Dawid hulle oorwin. Dawid het hulle meer male oorwin as al die ander amptenare van Saul. Almal het vir Dawid gerespekteer.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal