2 Cronici 7:14-15

2 Cronici 7:14-15 VDCL

și poporul meu care este numit după numele meu se va smeri și se va ruga și va căuta fața mea și se va întoarce de la căile lui cele rele: atunci voi auzi din ceruri și le voi ierta păcatul și le voi vindeca țara. Și ochii mei vor fi deschiși și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea din locul acesta.
VDCL: Traducere Literală Cornilescu 1931
Share

2 Cronici 7:14-15

Share