Psalm 37:1-25

Psalm 37:1-25 HSV

Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, aleph benijd niet wie onrecht doen. Want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen zij verwelken. Vertrouw op de HEERE en doe het goede; beth bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Wentel uw weg op de HEERE gimel en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon. Zwijg voor de HEERE daleth en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert. Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen; he ontsteek niet in woede – het brengt slechts kwaad. Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de HEERE verwachten, die zullen de aarde bezitten. Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn; waw u zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen. Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede. De goddeloze bedenkt snode plannen tegen de rechtvaardige, zain hij knarsetandt over hem. De Heere lacht hem uit, want Hij ziet dat zijn dag komt. De goddelozen hebben het zwaard getrokken cheth en hun boog gespannen, om de ellendige en de arme neer te vellen, om af te slachten wie oprecht wandelen. Hun zwaard zal in hun eigen hart dringen, hun bogen zullen gebroken worden. Het weinige dat de rechtvaardige heeft, teth is beter dan de overvloed van vele goddelozen. Want de armen van de goddelozen worden gebroken, maar de HEERE ondersteunt de rechtvaardigen. De HEERE kent de dagen van de oprechten, jod hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven. Zij worden niet beschaamd ten tijde van onheil, in dagen van honger worden zij verzadigd. Maar de goddelozen komen om; kaph de vijanden van de HEERE zijn als het kostbaarste van de lammeren: zij verdwijnen, in rook zullen zij verdwijnen. De goddeloze leent en betaalt niet terug, lamed maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft. Want wie door Hem zijn gezegend, zullen de aarde bezitten; maar wie door Hem zijn vervloekt, worden uitgeroeid. De voetstappen van die man worden door de HEERE vastgezet, mem Hij vindt vreugde in zijn weg. Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen, want de HEERE ondersteunt zijn hand. Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, nun maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien, of zijn nageslacht op zoek naar brood.
HSV: Herziene Statenvertaling
Share

Psalm 37:1-25

Share