Psalm 119:105-112

Psalm 119:105-112 HSV

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik heb gezworen, en ik zal het gestand doen: ik zal Uw rechtvaardige bepalingen in acht nemen. Ik ben ten zeerste verdrukt; HEERE, maak mij levend overeenkomstig Uw woord. Aanvaard toch, HEERE, de vrijwillige gaven van mijn mond, en leer mij Uw bepalingen. Mijn leven is voortdurend in gevaar, toch vergeet ik Uw wet niet. De goddelozen hebben voor mij een strik gezet, toch ben ik van Uw bevelen niet afgedwaald. Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen, want zij zijn de vreugde van mijn hart. Ik heb mijn hart geneigd om overeenkomstig Uw verordeningen te handelen, voor eeuwig, tot het einde toe.
HSV: Herziene Statenvertaling
Share

Psalm 119:105-112

Share