Spreuken 11:1-8

Spreuken 11:1-8 HSV

Een bedrieglijke weegschaal is voor de HEERE een gruwel, maar een zuivere weegsteen is Hem welgevallig. Komt overmoed, dan komt ook schande, maar bij de ootmoedigen is wijsheid. De oprechtheid van de oprechten leidt hen, maar de verkeerdheid van de trouwelozen verwoest henzelf. Bezit baat niet op de dag van de verbolgenheid, maar gerechtigheid redt van de dood. De gerechtigheid van de oprechte maakt zijn weg recht, maar de goddeloze komt ten val door zijn eigen goddeloosheid. De gerechtigheid van de oprechten zal hen redden, maar de trouwelozen worden gevangen in hun eigen begeerten. Als de goddeloze mens sterft, vergaat zijn hoop, dan vergaat zelfs de allersterkste verwachting. De rechtvaardige wordt uit benauwdheid gered, maar de goddeloze komt in zijn plaats.
HSV: Herziene Statenvertaling
Share