Handelingen 24:5

Handelingen 24:5 HSV

Ons is namelijk gebleken dat deze man een pest is en iemand die oproer verwekt onder al de Joden in heel de wereld, en een vooraanstaand persoon is binnen de sekte van de Nazarenen.
HSV: Herziene Statenvertaling
Share