Romeinen 8:1,38-39

Romeinen 8:1 HSV

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
HSV: Herziene Statenvertaling
Share

Romeinen 8:38-39 HSV

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.
HSV: Herziene Statenvertaling
Share

Romeinen 8:1,38-39

Share