YouVersion Logo
Search Icon

Psalm 3

3
Morgenlied
1Een psalm van David, toen hij #2 Sam. 15,16,17,18vluchtte voor zijn zoon Absalom.
2 HEERE, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders;
velen staan tegen mij op.
3Velen zeggen van mijn ziel:
Hij heeft geen heil bij God. Sela
4U echter, HEERE, bent een schild voor mij,
mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.
5Met mijn stem riep ik tot de HEERE,
en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg. Sela
6 # Ps. 4:9 Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte,
want de HEERE ondersteunde mij.
7 # Ps. 27:3 Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk,
die zich aan alle kanten tegen mij opstellen.
8Sta op, HEERE,
verlos mij, mijn God,
want U hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen,
de tanden van de goddelozen hebt U stukgebroken.
9 # Spr. 21:31; Jes. 43:11; Jer. 3:23; Hos. 13:4; Openb. 7:10; 19:1 Het heil is van de HEERE;
Uw zegen is over Uw volk. Sela

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy