Jakobus 4
HSV
4
Wereldsgezindheid
1Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, #Rom. 7:23; 1 Petr. 2:11die in alle delen van uw lichaam strijd voeren?
2U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt.
3U bidt wel, maar u ontvangt niet, #Matt. 20:22; Rom. 8:26omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.
4Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? #Joh. 15:9; Gal. 1:10; 1 Joh. 2:15Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.
5Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: #Num. 11:29De Geest, Die in ons woont, verlangt Die vurig naar afgunst?
6Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: #Spr. 3:34; 1 Petr. 5:5God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.
7Onderwerp u dan aan God. #Efez. 4:27; 1 Petr. 5:9Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.
8Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. #Jes. 1:15Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!
9 # Matt. 5:4 Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid.
10 # Job 22:29; Spr. 29:23; Matt. 23:12; Luk. 14:11; 18:14; 1 Petr. 5:6 Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.
11Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaadspreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter.
12Er is één Wetgever, namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten. #Rom. 14:4Maar wie bent u, die over de ander oordeelt?
De onzekerheid van het leven
13En nu dan u die zegt: #Luk. 12:18Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken,
14u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, #Jes. 40:6; 1 Kor. 7:31; Jak. 1:10; 1 Petr. 1:24; 1 Joh. 2:17want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt.
15In plaats daarvan zou u moeten zeggen: #Hand. 18:21; 1 Kor. 4:19; Hebr. 6:3Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.
16Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht.
17 # Luk. 12:47 Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.

Learn More About Herziene Statenvertaling