Deuteronomium 6:10

Deuteronomium 6:10 HSV

Wanneer het dan gebeuren zal dat de HEERE, uw God, u gebracht heeft in het land dat Hij uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft u te zullen geven – grote en goede steden, die u niet gebouwd hebt
HSV: Herziene Statenvertaling
Share